CO2 omzetten in brandstof

Wetenschappers zijn druk bezig zonne-energie vast te leggen in CO2-neutrale ‘solar fuels’. Dat klinkt veelbelovend, maar er is ook kritiek. Zijn die brandstoffen wel echt wel CO2-neutraal en maakt concurrentie door alternatieven ze niet overbodig, vragen André Faaij, hoogleraar energy system analysis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en Coen van der Giesen, binnen BioSolar Cells gepromoveerd op de levens cyclus analyse van productie van brandstof uit CO2 aan de Universiteit van Leiden, zich af.

Wetenschappelijk directeur van BioSolar Cells Huub de Groot vindt dat je eerst de vraag moet stellen wat voor soort brandstof je nodig hebt: "De meer ‘verdunde’, verspreid gegenereerde energiestromen- zoals wind en zonne-energie, duurzaam geproduceerd waterstof - kunnen in heel veel behoeften voorzien. Blijft over een groep processen waarvoor je wel altijd die uiterst geconcentreerde energie -in de vorm van koolwaterstoffen, geproduceerd met CO2- nodig zult hebben, zoals zwaar wegtransport, vliegen en heel zware industrie."

Lees meer in het volledige artikel in MilieuMagazine, maart 2017.

Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie

In 2030 moet eenderde van de chemische industrie ‘biobased’ zijn. Dat wil zeggen gebruikmaken van groene grondstoffen. Het probleem is alleen dat de natuur niet zo erg efficiënt is bij het omzetten van zonlicht in energie en chemicaliën. „We moeten ons niet baseren op de natuur, maar er ons door laten inspireren om het beter te doen”, schrijven René Klein Lankhorst en Huib de Vriend in het kwartaalblad VORK. In het BioSolar Cells-onderzoeksprogramma ontwikkelt Nederland kunstmatige bladeren waarin fotosynthese wordt nagebootst voor de productie van grondstoen uit zonlicht, water en CO2.

Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

Kunstmatig blaadje zorgt voor grondstoffen

Kunstmatig blaadje zorgt voor grondstoffen,
Trouw, 16 juni 2016.
In Harvard werken energietechnoloog Daniel Nocera enbiochemica Pamela Silver aan een systeem waarin waterstof uit eenkunstmatig blad door eenn bacterie wordt geoppeld aan CO2 uit de lucht voor de productie van brandstof. Ze claimen dat hun systeem zo'n 10 procent van de zonne-energie omzet in bruikbare grondstoffen. Vergelijkbare technologie wordt in het BioSolar Cells consortium ontwikkeld.Productie natuurlijke brandstof komt binnen bereik

In de november 2015-editie van het Tijdschrift Milieu, vakblad voor milieuprofessionals, schrijven Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot over de ontwikkeling van kunstmatige fotosynthese.

Een PDF-versie van het artikel is hier beschikbaar.

 

Puffen op zonlicht

Puffen op zonlicht, Mare, 23 april 2015

Sinds april 2015 rijden de busjes van het Leidse stads­parkeerplan indirect op zonlicht, dankzij een gloednieuwe waterstofgenerator. Het ‘pufstation’ moet een proeftuin worden voor de slimste vormen van zonne-energie.

Kunstmatige fotosynthese

Kunstmatige fotosynthese, Ensie artikelen, 2015

 

Willem Brandenburg in Trouw's duurzame 100

Trouw, november 2014.
Willem Brandenburg, onderzoeker zeewierteelt aan de Wageningse Universiteit, is dit jaar op plaats 63 van de duurzame 100 van dagblad Trouw terecht gekomen. Met zijn onderzoek naar teeltsystemen voor zeewier levert Brandenburg een bijdrage aan het BioSolar Cells project.
Zie ook het interview met Willem Brandenburg op deze website.

Efficiency van fotosynthese kan met factor tien omhoog

Vakblad Onder Glas, april 2013. 
René Klein Lankhorst , Ep Heuvelink en Tijs Kierkels stellen dat het mogelijk is om de efficiëntie van fotosynthese in planten met een factor tien te verbeteren. Gemiddelde planten (in de kas) weten niet meer dan 0,5% van de energie uit zonlicht om te zetten in biomassa. Sommige woestijnplanten laten zien dat veel hogere percentages mogelijk zijn. Door genen te detecteren die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte fotosynthese kunnen merkers worden ontwikkeld, waar veredelaars mee aan de slag kunnen.
Nog hogere percentages zijn in principe haalbaar met algen (10%) en kunstmatige bladeren (40-50%). Met name met kunstmatige bladeren kun je veel duurzamer brandstof produceren dan met biomassa. Als je biomassa gebruikt voor brandstofproductie heb je een enorm areaal nodig, dat kun je beter benutten voor voedselproductie.

De redding nabij?

De redding nabij?, Telegraaf, Autovisie Nr. 2, Januari 2013.
Huub de Groot schetst een zonnige toekomsat voor solar fuels: Daarmee kan straks iedere burger deelnemen aan het productieproces en worden we straks allemaal hobbyboeren, die energie ookgsten met een eigen apparaat.

Iedereen een hobbyboer

Iedereen een hobbyboer: van biomassa naar kunstmatige bladeren. Blog op website Biobased Press, 1 januari 2013.

Huub de Groot en Fokko Pentinga spreken zich uit

Huub de Groot en Fokko Pentinga spreken zich uit, Biobased Magazine, 2012.

Van broeikasgas tot biobrandstof.

Het Financieele Dagblad, 5 mei 2012.
Wageningse onderzoekers van het BioSolar Cells programma en het Groningse bedrijf BioMCN proberen van planten te leren hoe je met weinig energie van water en CO2  methaan kunt maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van enzymen die men zo probeert aan te passen dat ze industrieel goed toepasbaar zijn. In het laboratorium werkt het al, het is nu zaak om op te schalen naar grotere fabrieksinstallaties. BioMCN zou graag een fabriek bouwen in Delfzijl, waar gebruik kan worden gemaakt van de CO2 van de nieuwe kolenscentrale van RWE/Essent.

BioArt: Derde oog op een kikkerkop, mag dat?

BioArt: Derde oog op een kikkerkop, mag dat?, NRC, 17 december 2011
Een kunstenaar die bio-art maakt, moet die al die nieuwe levensvormen ter discussie stellen? Of mag hij gewoon ‘mooie’ dingen maken? "Wetenschappers presenteren hun projecten of vindingen als dé oplossing voor een bepaald probleem. Ook al heeft hij het aureool van de expert, tot op zekere hoogte is dat gewoon een mening. Een biokunstenaar kan zichtbaar maken.", aldus Huub de Groot.

Een zebravis met twee hoofdjes;  Kunst en vernieuwing

Een zebravis met twee hoofdjes;  Kunst en vernieuwing, De Groene Amsterdammer, 24 augustus 2011
Interview met José van Dijck, decaan van de faculteit geesteswetenschappen decaan de Universiteit van Amsterdam, en Leidse hoogleraar kunstgeschiedenis Rob Zwijnenberg over het NWO project Transformaties in Kunst en Cultuur.  Over de kritische reflectie van biokunstenaars op de levenswetenschappen en technologie, waarmee ze op indringende wijze de gevaarlijke vragen kunnen stellen waarmee de levenswetenschappen doortrokken zijn. van alternatieven voor transportbrandstoffen als algen, zeewier en electriciteit en waterstof uit zonne-energie.

Energie: van techniek naar Chemie

Energie: van techniek naar Chemie, Leeuwarder Courant, 9 juli 2011
Over de noodzaak van alternatieven voor transportbrandstoffen als algen, zeewier en electriciteit en waterstof uit zonne-energie.


Meer energie door verbeterde fotosynthese

Meer energie door verbeterde fotosynthese, Agrarisch Dagblad, 1 juli 2011
Rene Klein Lankhorst, projectleider van BioSolar Cells, legt uit dat we meer moeten weten over fotosynthese willen we algen en mico-organismen kunnen gebruiken als bron van transportbrandstoffen.

Energie uit kunstmatige bladeren

Energie uit kunstmatige bladeren, Leidsch Dagblad, 23 juni 2011
In kunstmatige bladeren wordt de fotosynthese nagebootst. Huub de Groot legt uit wat daarvoor nodig is.

Duurzame economie kent geen afval meer

Duurzame economie kent geen afval meer, Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2011.

BRANDSTOF: Onderzoek Wageningen UR - Miljoenen voor groene energie

BRANDSTOF: Onderzoek Wageningen UR - Miljoenen voor groene energie, Leidsch Dagblad, 16 juni 2011
Aankondiging van de officiële start van BioSolar Cells. René Klein Lankhorst legt uit dat de zon meer dan genoeg energie levert, dat we die alleen beter moeten zien te benutten. Naast planten worden algen en bacteriën en kunstmatige bladeren genoemd.

Wageningen stort zich op algen

De Stentor/Apeldoornse Courant/Deventer Dagblad/Dagblad Flevoland/Gelders Dagblad/Nieuw Kamper Dagblad/Sallands Dagblad/Zutphens Dagblad/veluws Dagblad/Zwolse Courant, 16 juni 2011.

Doorzoek de website