Doe Maar Duurzaam!

Binnen BioSolar Cells is een prototype van een kunstmatig blad ontwikkeld. In het RTL7 programma 'Doe maar Duurzaam!' van 17 januari 2016 laat Huub de Groot zien hoe dit kunstmatig blad werkt en hoe het toegepast kan worden.

Werkconferentie Topsector Energie, november 2015

Op 5 november organiseerde de TopSector Energie de jaarlijkse Werkconferentie, met dit jaar als motto: “Energie beweegt ons”. Een team van BioSolar Cells was op de conferentie aanwezig met een presentatie over kunstmatige fotosynthese. Bij de stand van het project, waar een prototype van een kunstmatig blad werd getoond, toonden de deelnemers van de conferentie veel interesse.

In het door de organisatie van dit event gemaakte filmpje hieronder vertelt René Klein Lankhorst, projectdirecteur van BioSolar Cells, dat er veel partijen nodig zijn om dit prototype in de volgende fase van 5 jaar door te ontwikkelen tot een demonstratiemodel. Daar heb je veel verschillende partijen -industrie, kennisinstellingen en overeid- voor nodig. Het systeem van kunstmatige fotosynthese integreert kennis en technologie op het gebied van energie, chemie en materialen, en werkt eigenlijk over de topsectoren heen. Dat maakt het lastig om relevante partijen bij elkaar te brengen. Het mooie van de werkconferentie was dat al die partijen aanwezig waren.

Hybride-aardappel geeft solaronderzoek impuls

Bij het fotosyntheseproces in planten zijn duizenden genen betrokken. Met planten die genetisch heel erg op elkaar lijken kunnen we achterhalen welke genen de verschillen in efficintie van het fotosyntheseproces veroorzaken. De nieuwe methode voor het kweken van  aardappelrassen uit zaad die door Solynta is ontwikkeld gaat daar nu bij helpen. Solynta-directeur R&D Pim Lindhout: ‘We maken nu rassen waarbinnen de genetische variatie nihil is en waarbij we relatief eenvoudig eigenschappen uit andere aardappelrassen kunnen inkruisen. We kunnen dus prachtig onderzoeksmateriaal leveren aan BioSolar Cells. Daarnaast ontdekken we met dit onderzoek interessante genetische eigenschappen die we kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe rassen.’
BioSolar Cells en Solynta gaan ook kijken naar het effect van stress op fotosynthese.

Zie ook:

Nationaal icoon treedt toe to BioSolar Cells

1 december 2014
Het Wageningse veredelingsbedrijf Solynta is lid geworden van het BioSolar Cells consortium. Samen met onze partner WUR gaat Solynta onderzoek doen naar de relatie tussen fotosynthese, stress en opbrengst in aardappel. Dit project wordt financieel ondersteund door de TKI BioBased Economy. Op 6 november 2014 is Solynta uitgeroepen tot één van de vier nationale iconen van  het ministerie van Economische Zaken (zie de uitzending van DWDD hieronder).

Solynta telt 10 personeelsleden en is bekend geworden met een techniek waarmee een hybride aardappel kan worden gemaakt. Tot voor kort was dat bij aardappel niet mogelijk. Hybridisatie kan een enorme impuls geven aan de aardappelveredeling en maakt het telen van aardappel uit zaad in plaats van uit pootgoed mogelijk.

Brandstof uit CO2 toepasbaar op verschillende schalen

CO2, een broeikasgas waar we niet teveel van willen uitstoten. Dat kunnen we niet alleen bereiken door minder CO2 te produceren, of een teveel aan CO2 op te slaan, maar ook door die CO2 weer te benutten. CO2 als grondstof voor nieuwe brandstof; Als dat lukt maken we de kringloop werkelijk sluitend. Dat is de achterliggende gedachte van drie thema's uit het BioSolar Cells programma: de productie van biobrandstof uit algenelektriciteit uit wetlands (Plant-E), énmaatschappelijk debat. Deze thema's worden belicht in het NTR-VPRO programma Labyrint dat is uitgezonden op zondag 24 november. De uitzending laat zien dat BioSolar systemen niet alleen geschikt zijn voor toepassing op grote, industriële schaal, maar dat we ze ook kunnen ontwikkelen op de schaal van het boerenbedrijf, onze woning of de wijk. Er valt voor de samenleving dus iets te kiezen!

Naast de technologieën uit het BioSolar Cells programma wordt in de uitzending aandacht besteed aan een methode die is ontwikkeld door DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research in Nieuwegein.

In zijn blog van 20 december reageert Coen van der Giesen, PhD-student binnen het cluster maatschappelijk debat van het BioSolar Cells programma, op de uitzending.

De uitzending kan hieronder worden bekeken. Dat kan ook via deze link naar de website van Labyrint.

Doorzoek de website