Start onderzoeksprogramma voor duurzame productie van energie

Start onderzoeksprogramma voor duurzame productie van energie

Het grootschalige onderzoeksprogramma BioSolar Cells gaat met de opening van het symposium ‘Solar power for the BioBased economy’ op 17 juni in Wageningen van start. Het nationale programma beoogt de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis te versterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via het efficiënter benutten van het biologische proces van fotosynthese. Aan het programma nemen negen kennisinstellingen deel en 25 industriële partners. Het wordt met 42 miljoen euro gefinancierd door het ministerie van EL&I, NWO, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Het omvangrijke researchprogramma is een innovatief antwoord op het meer en meer beklemmende vraagstuk rond de toekomstige energie- en voedselvoorziening. De komende decennia immers zullen wereldwijd de beschikbare voorraden fossiele brandstoffen afnemen, de vraag naar eiwitten als voedsel stijgen en de gevolgen van klimaatverandering voelbaar worden. Bovendien doet de toenemende welvaart van de groeiende wereldbevolking een groter beroep op het afnemende areaal aan landbouwgrond.

BioSolar Cells kent inmiddels zo’n vijftig projecten waarin onderzoekers manieren zoeken om het natuurlijke systeem waarmee planten zonlicht gebruiken (fotosynthese) verder te ontwikkelen en te benutten.
Zonlicht als energiebron is wereldwijd ruim aanwezig. Groene planten gebruiken zonnestraling al meer dan drie miljard jaar en hebben in die tijd een grote variatie aan biologische processen ontwikkeld. Via het vernuftige  proces van fotosynthese benutten planten deze energie om met koolzuurgas en water voedingsstoffen te produceren, waarbij ze zuurstof uitstoten. De plant gebruikt echter niet meer dan één à twee procent van de zonne-energie.

De onderzoekers in het BioSolar Cells programma leggen zich daarom toe op het fotosyntheseproces en richten zich zowel op het vergroten van de efficiëntie in planten en micro-organismen, op artificiële systemen, zoals kunstmatige bladeren als op combinaties daarvan. Dat gebeurt zowel op het niveau van planten, cellen, zoals algen en bacteriën, als op dat van moleculaire systemen. Daarmee leggen zij de basis voor goedkope fotobiologische cellen (zoals fotovoltaïsche cellen op basis van silicium), die in staat zijn in korte tijd veel biomassa te produceren of zelfs direct vloeibare brandstoffen zoals methanol.

Om de voortgang van de ontwikkeling te waarborgen kent BioSolar Cells ook een onderzoekscluster voor het onderwijs en het maatschappelijke debat.

BioSolar Cells is een gezamenlijk project met een budget van ca. 42 miljoen van de Nederlandse overheid (ministerie van EL&I, 25 miljoen euro), Aard- en Levenswetenschappen, ALW en Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM, van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO (samen 3,5 miljoen), negen kennisinstellingen (7 miljoen euro) en het bedrijfsleven (6,5 miljoen). 3,5 miljoen euro van de middelen is bestemd voor algenonderzoek in AlgaePARC bij Wageningen UR.
De deelnemende kennisinstellingen in BioSolar Cells zijn Wageningen UR (University & Research centre), Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogere Agrarische School Den Bosch.

Tot de industriële partners in BioSolar Cells horen: BASF, Bioclear, Biomethanol Chemie Nederland, Bruker Nederland, Drie Wilgen Development, DSM,  ExxonMobil, GEA Westfalia Separator, Heliae Development, Lionix, Neste Oil, Nijhuis Water Technology, Paques, Philips Electronic Nederland, Plant Dynamics, Proces-Groningen, Proviron, Persuit Dynamics, Roquette Freres, Saudi Basic Industries Corporation, Simris Alg, Staatsolie Maatschappij Suriname, Stichting Waag Society, Synthetic Genomics en Unilever R&D.

Reacties (1)

  • Leuk geschreven artikel!
    Geplaatst op dinsdag, 2 mei 2017 om 08:30 door Patrick | Website
« Terug naar overzicht
Doorzoek de website