23 december 2013 - Hallelujah, brandstof uit CO2!

Hallelujah, brandstof uit CO2!

Werkende technologie is nog geen oplossing

Coen van der Giesen*, 20 december 2013

Het televisieprogramma Labyrint rapporteerde 24 november over de mogelijkheid om van kooldioxide (CO2) weer brandstof te maken. ‘Chemische hocus-pocus voor de leek’,  aldus een laaiend enthousiast Labyrint. Het wordt echter al snel alchemie als we het niveau van de leek proberen te ontstijgen. In deze blogpost gaan we in op voor de hand liggende vragen die Labyrint  – niet als eerste overigens –  nalaat te stellen bij dit idee.

Waar hebben we het eigenlijk over? In onze huidige energievraag wordt hoofdzakelijk voorzien door de verbranding van fossiele brandstoffen, wat door de uitstoot van CO2 de belangrijkste veroorzaker is van klimaatverandering. Volgens Labyrint wordt het probleem van de CO2-uitstoot een deel van de oplossing wanneer kooldioxide wordt omgezet in brandstof.  Beter nog, door gebruik te maken van duurzame energie creëren we direct ook een manier om deze energie in chemische vorm op te slaan en te gebruiken wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Natuurwetten

Waar Labyrint te makkelijk aan voorbijgaat, is dat ook hier de natuurwetten gelden. Van de energie die vrijkomt bij de verbranding van een fossiele brandstof hebben we een veelvoud nodig om de afvalproducten die bij verbranding vrijkomen weer samen te voegen tot een brandstof. Niet alleen omdat er bij iedere energieconversie verliezen optreden, maar het kost ook energie om CO2 af te vangen en af te breken en om waterstof uit water te maken zodat we de koolstof- en waterstofatomen weer kunnen combineren tot bijvoorbeeld CH4 (methaan). Natuurlijk kunnen we dit met hernieuwbare energie doen, maar die kunnen we veel beter meteen inzetten om kolencentrales te vervangen. Het maken van een brandstof uit CO2 heeft alleen zin wanneer er een structurele overvloed is aan hernieuwbare energie, en dat is nog slechts een toekomstdroom. Daarnaast moeten we ons afvragen waar de CO2 vandaan komt. Vangen we de CO2 af van een kolencentrale dan zal deze – weliswaar met enige vertraging – alsnog in de atmosfeer terecht komen wanneer we de uit CO2 geproduceerde brandstof gebruiken.

Niet alle technologie die werkt is zinvol

Dat het, puur technisch, mogelijk is om brandstof uit CO2 te maken is duidelijk. Dat dit heel veel energie kost en dat de inzet van CO2 uit fossiele bron geen oplossing biedt voor toenemende atmosferische CO2 concentraties ligt voor de hand. Vreemd genoeg is dit voor Labyrint geen reden om stil te staan bij de vraag of we met deze technologie daadwerkelijk (een deel van) de oplossing in handen hebben. Op basis van bovenstaande kunnen wij deze vraag echter onmogelijk bevestigend beantwoorden. Of de technologieën uit het tweede deel van de uitzending wél een stap in de goede richting bieden is nu nog niet te zeggen. Wel kunnen we aandachtspunten benoemen die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van deze technologieën. Ten eerste zullen technologieën die gebruik maken van geconcentreerde CO2 uit fossiele bron geen oplossing bieden voor hoge atmosferische CO2 concentraties. Ten tweede zal duidelijk zijn dat een werkende technologie nog geen zinvolle technologie is. Om de laboratoriumschaal te ontstijgen en brandstoffen te produceren in bruikbare concentraties en op grote schaal zal aanvullende technologie nodig zijn. Meestal zal dit conventionele; vervuilende en energie-intensieve technologie zijn die de prestatie van een compleet productiesysteem aanzienlijk vermindert. Om te kunnen zeggen of we een zinvolle oplossing in handen hebben, dan zullen we vooral ook moeten kijken naar het geheel aan technologieën waarin een nieuwe technologie zal worden toegepast.

Reageren? Dat kan ook via de poll die u rechts van dit bericht ziet.

* Coen van der Giesen is PhD-student binnen het cluster maatschappelijk debat van het BioSolar Cells programma. In zijn onderzoek richt hij zich op het definiëren van randvoorwaarden voor nieuwe technologie om bij te kunnen dragen aan een toekomstig duurzaam energiesysteem.

Reacties (1)

  • Laat ik beginnen te zeggen dat het programma Labyrint een onjuiste verwachting wekt. In zoverre ben ik het met je eens.

    We moeten naar "surplus power to gas" gecombineerd met loskoppeling van windturbines van het grid. Windenergie is inherent onbetrouwbaar en levert alleen maar problemen in de balancering van het grid en verlies aan efficientie van conventionele centrales. Vandaar dat koppeling aan het grid zoveel extra investeringen vraagt en de besparing op de CO2 uitstoot voor een belangri...
    Geplaatst op zaterdag, 28 december 2013 om 10:03 door Henk Bulder | Website
« Terug naar overzicht
Doorzoek de website