Links

Netherlands

Nieuwsbrief Biobased Economy

Plant-E: Green electricity from roofs, rice fields or wetlands based on microbial activity in the plant root area

 TKI-BBE: Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Chemiesector is daar een van. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) gaat het crossectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie. BioSolar Cells maakt inmiddels onderdeel uit van het TKI-BBE.

 

Doorzoek de website