Maatschappelijk debat

In het BioSolar Cells programma wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de maatschappelijke betekenis van het onderzoek, nieuwe technieken en de implementatie daarvan. Deze pagina geeft een overzicht van de publicaties die over dit thema zijn verschenen.

Wetenschappelijke publicaties Maatschappij

Van Der Giesen, C., R. Kleijn and G. J. Kramer (2014). Energy and Climate impacts of producing synthetic hydrocarbon fuels from CO2 Environmental Science & Technology 48(12): 7111-7121 View article >


Geerts, R. J., B. Gremmen, J. Jacobs and G. Ruivenkamp (2014). Towards a philopsophy of energy. Scientiae Studia 12: 106-27. view article >


Van Der Giesen, C., R. Kleijn, G. J. Kramer and J. Guinée (2013). Towards application of life cycle sustainability analysis. Revue de Metallurgie. Cahiers D'Informations Techniques 110(1): 29-36 View article >


Geerts, R. J. (2012). Self practices and the experiential gap: An analysis of moral behavior around electricity consumption. Techne: Research in Philosophy and Technology 16(2): 94-104. view article >

 

 Overige publicaties Maatschappij

Lucien Hanssen en Huib de Vriend, Toekomstbeelden voor duurzame energievoorziening, juni 2013

In het kader van het onderdeel 'maatschappelijk debat' zijn aan de hand van een analyse van dominante drivers twee toekomstbeelden voor de toekomstige energievoorziening in Nederland ontwikkeld: het energiehavenmodel en het energieboerderijmodel. In beide toekomstbeelden, die elkaar niet uitsluiten, is een andere rol weggelegd voor de toepassing van kennis en technologie die in het BioSolar Cells programma wordt ontwikkeld.

De energiehaven wordt gekenmerkt door grootschalig en intensief gebruik van de Nederlandse havens en kustgebieden. Naast de groei en ontwikkeling van windparken op zee is hierin ruimte voor de ontwikkeling van grootschalige algenteelt.

De energieboerderij staat voor kleinschalige vormen van energieproductie, gekoppeld aan lokale en regionale distrubutienetwerken waarin huishoudens en het MKB, al dan niet in collectieve verbanden, energie produceren uit zon, wind of andere hernieuwbare bronnen om in hun eigen behoefte te voorzien. Naast smart grids, die moeten zorgen voor een balans tussen het aanbod van en de vraag naar energie, is hier een rol weggelegd voor kunstmatige fotosynthese.

Hoe de toekomst er uit zal zien is niet alleen afhankelijk van de technologie die onder meer in het BioSolar Cells programma wordt gegenereerd, maar wordt in belangrijke mate bepaald door drijvende krachten en keuzes in het beleid, de economie en de samenleving. Daarmee kunnen deze toekomstbeelden een bijdrage leveren aan een zinvol maatschappelijk debat waarbij de inzet van kennis en technologie wordt geplaatst in een context van de manier waarop onze samenleving invulling wil geven aan een duurzame energievoorziening.

Het rapport over de wijze waarop deze toekomstbeelden tot stand zijn gekomen kan hier worden gedownload

Tevens is een bijlage met deelanalyses per actor beschikbaar.


Geerts, R. J. (2012). Do algae have moral standing? On exploitation, ethical extension, and climate change mitigation. Climate Change and sustainable development - ethical perspectives on land use and food production. S. Meisch & T. Potthast, Ed.  Wageningen, Wageningen Academic Publishers.: pp. 160-165. view chapter >

Climate change is a major framing condition for sustainable development of agriculture and food. Global food production is a major contributor to global greenhouse gas emissions and at the same time it is among the sectors worst affected by climate change. This book brings together a multidisciplinary group of authors exploring the ethical dimensions of climate change and food. Conceptual clarifications provide a necessary basis for putting sustainable development into practice. Adaptation and mitigation demand altering both agricultural and consumption practices. Intensive vs. extensive production is reassessed with regard to animal welfare, efficiency and environmental implications. Property rights play an ever-increasing role, as do shifting land-use practices, agro-energy, biotechnology, food policy to green consumerism. And, last but not least, tools are suggested for teaching agricultural and food ethics. Notwithstanding the plurality of ethical analyses and their outcome, it becomes apparent that governance of agri-food is faced by new needs and new approaches of bringing in the value dimension much more explicitly. This book is intended to serve as a stimulating collection that will contribute to the debate and reflection on the sustainable future of agriculture and food production in the face of global change.


Proefschriften Maatschappij

Robert-Jan Geerts (2017), Philosophical explorations on energy transition, Wageningen University & Research

This dissertation explores energy transition from a philosophical perspective. It puts forward the thesis that energy production and consumption are so intimately intertwined with society that the transition towards a sustainable alternative will involve more than simply implementing novel technologies. Fossil energy sources and a growth-based economy have resulted in very specific energy practices, which will change in the future. Broader reflection is needed to understand how and in which direction such change is acceptable and desirable.

This reflection is initiated by articulating two pertinent problems with current energy practices that have thus far failed to receive appropriate attention in debates on energy transition: 1) the difficulty of dealing with intermittent sources in relation to the idea of cumulative accounting of energy consumption, and 2) the mismatch between expectations of ethical consumer behaviour in energy systems that discourage engagement.

To move forward, instead of assuming that all consumption is equivalent and that more is better, we must develop a better informed and more nuanced idea of 'good' energy practices that actually contribute to our quality of life. One often overlooked aspect of this may be 'embodied engagement', which would suggest that automation of tasks through energy-consuming technologies may be convenient, but also tends to lead to a loss of appreciation for both the task and its result. Some things, like creating a cozy environment around a fireplace, or climbing a mountain, are better partly because they take effort. In such cases, the 'efficiency' of the technology (e.g. the heat-pump, or the automobile) is besides the point - the question is whether it gives us anything of value at all.

Doorzoek de website