Solar fuels

Een deel van het BioSolar Cells onderzoek is gericht op de ontwikkeling van methoden voor rechstreeks productie van brandstoffen en grondstoffen voor de chemie uit zonlicht, CO2 en water: solar fuels. Hieronder vindt u een overzicht van publicaties.

Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie

Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

In 2030 moet eenderde van de chemische industrie ‘biobased’ zijn. Dat wil zeggen gebruikmaken van groene grondstoffen. Het probleem is alleen dat de natuur niet zo erg eciënt is bij het omzetten van zonlicht in energie en chemicaliën. „We moeten ons niet baseren op de natuur, maar er ons door laten inspireren om het beter te doen”, schrijven René Klein Lankhorst en Huib de Vriend in het kwartaalblad VORK. In het BioSolar Cells-onderzoeksprogramma ontwikkelt Nederland kunstmatige bladeren waarin fotosynthese wordt nagebootst voor de productie van grondstoen uit zonlicht, water en CO2.

Productie natuurlijke brandstof komt binnen bereik.

Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Productie natuurlijke brandstof komt binnen bereik. Tijdschrift Milieu, vakblad voor milieuprofessionals, ovember 2015 pp. 22-24.

 

 


Artificial Photosynthesis for the conversion of sunlight to fuel

Robin Purchase, Huib de Vriend and Huub de Groot (2015). Artificial Photosynthesis for the conversion of sunlight to fuel.

28 July 2015
The Netherlands consumes almost 18 billion litres of fossil fuels per year. That produces a vast amount of CO2, a greenhouse gas that is known to contribute to global warming. In order to limit climate change, we will have to recycle CO2, which can only be achieved with fuel. The fuel market is the only one that is large enough to absorb the large volumes of CO2 exhaust. However, the potential production volume of biofuels is not large enough to offer a meaningful contribution the supply of renewable
fuel.
One of the very few other options we have is to harness solar energy and store it in fuels in a CO2-neutral way. This is an area of technological expansion that is often referred to with concepts such as 'the artificial leaf', 'artificial photosynthesis' or 'solar
fuel'. These concepts all stand for the same principle: production of fuel from sunlight such as hydrogen, a completely CO2-free fuel, or carbon-based fuels that recycle CO2 from the air.
In all scenarios for sustainable energy supply solar energy is key. Scientists are working hard to develop solar fuel, also in our BioSolar Cells consortium. That is a development the public is not yet very familiar with. This publication aims to inform a wider audience about the principles and opportunities of solar fuel on a scientific solid basis and in a non-technical way.


Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.

31 maart 2015
Vandaag is als 19e in de publicatiereeks over groene grondstoffen een boekje verschenen over kunstmatige fotosynthese; een technologie waarmee de energie uit zonlicht rechtsreeks in brandstof kan worden omgezet. Beschreven wordt hoe kunstmatige fotosynthese gebruik maakt van kennis en methoden uit onder andere de plantenwetenschappen, om met behulp van zonlicht waterstof of eenvoudige koolwaterstofverbindingen te maken. Naast de principes van fotosynthese  wordt in deze publicatie het belang van rechtstreekse omzetting van zonlicht in brandstoffen voor een CO2-neutrale energievoorziening beschreven. De auteurs staan ook stil bij de wijze waarop deze technologie in de economie en de maatschappij kan worden geïntegreerd.

Kunstmatige fotosynthese is een van de onderzoeksterreinen waarop het door de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het internationaal bedrijfsleven gefinancierde onderzoeksproject BioSolar Cells zich richt. Daarnaast wordt in dit programma gewerkt aan fotosynthese in planten, algen en cyanobacteriën.

Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.

Solar fuels voor een duurzame energievoorziening

In de publicatie 'Solar Fuels and Artificial Photosynthesis' wordt uiteengezet hoe zogeheten 'solar fuels', rechtstreeks uit zonlicht geproduceerde branstoffen op basis van water en CO2, kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Deze publicatie is merendeels gebaseerd op een gelijknamige publicatie van de Britse Royal Society of Chemistry, die in janari 2012 verscheen, aangevuld met specifiek Nederlandse voorbeelden en de doelstellingen van het onderzoek in het BioSolar Cells programma. De engelstalige versie kan hier worden gedownload (PDF, 2,3 Mb). Een Nederlandstalige versie verschijnt binnenkort in de reeks 'Groene Grondstoffen'.

Brandstof kweken biedt zicht op schone toekomst

De zon is onze perfecte duurzame energiebron die we kunnen aftappen via fotosynthese. Planten doen dit al van nature, maar lang niet efficiënt genoeg. Daarom werken we aan de ontwikkeling van Solar Fuels: brandstoffen die rechtstreeks, zonder eerst biomassa te maken, worden gemaakt uit zonlicht, water en CO2. Dit kan met hoge efficiëntie en ondervangt bovendien een aantal knellende problemen met het gebruik van biomassa.

Dat is de inleiding van een artikel van René Klain Lankhorst over Solar Fuels in Tijdschrift Milieu van september 2013.

Doorzoek de website