De algenreactor

woensdag 16 november 2011

Op vijf middelbare scholen gaan VWO-leerlingen zelf systemen ontwikkelen om algen te kweken. Honderd leerlingen kregen vorige week een rondleiding in AlgaePARC en leerden meer over de omstandigheden waaronder algen gedijen. Nu mogen ze zelf aan de slag. "Ik heb niet veel weggegeven over onze eigen ontwerpen, want dan gaan ze dat waarschijnlijk op kleine schaal proberen na te bouwen", vertelt Packo Lamers van de leerstoelgroep Bioprocess Engineering van Wageningen University. De scholieren moeten in groepjes van drie of vier personen een eigen fotobioreactor ontwerpen, bouwen en testen. "Dat zal vast een paar keer mislukken, maar dat geeft niet. Al doende leren ze over fotosynthese en worden ze zich er bewuster van dat er alternatieven zijn voor fossiele grondstoffen."

Onderzoek en Ontwerp

De VWO-4-leerlingen die de algenreactoren gaan bouwen zitten allemaal op een zogenaamd technasium en dit initiatief past prima binnen het al bestaande vak 'Onderzoek en Ontwerp'. De docenten 'Onderzoek en Ontwerp' krijgen wel enige ondersteuning vanuit Wageningen University, maar zullen de komende drie maanden vooral zelf hun leerlingen moeten aansturen. Meerdere schoolvakken behandelen algenkweek Het middelbare schoolvak NLT (Natuur, Leven en Technologie) bevat eveneens een module over het kweken van algen. "De resultaten uit dit project zullen gebruikt worden om ook die module te verbeteren", vertelt Jeroen Sijbers van het Wageningse NLT-steunpunt. "De beste ontwerpen van deze scholieren zullen bijvoorbeeld dienen als uitgangspunt voor de bioreactor die gebruikt gaat worden in het NLT algenpracticum."

De opgedane kennis in het ene vak kan vrij eenvoudig gebruikt worden in het andere vak. Sijbers zit namelijk niet alleen bij het NLT-steunpunt, maar ook bij het Bètasteunpunt, dat deze pilot samen met de technasia en BioSolar Cells heeft opgezet. Datzelfde geldt voor Packo Lamers, die vanuit het onderzoeksproject BioSolar Cells betrokken is bij het educatieprogramma en vanuit die functie voor beide vakken input levert.

Goed voor promotie bètaonderwijs en voor bewustwording

Sijbers en Lamers zijn erg blij met de groeiende belangstelling vanuit het middelbaar onderwijs voor algenonderzoek. Sijbers werkt voornamelijk aan het promoten van bètavakken en wil meer aandacht voor 'onderzoek doen' in het middelbaar onderwijs. Lamers hoopt vooral bij te dragen aan de bewustwording dat algen één van de potentiële oplossingen is voor het vervangen van fossiele grondstoffen. Algenieurs Het initiatief om scholieren zelf aan de slag te laten gaan met het kweken van algen, vloeit onder meer voort uit de plannen die vorig jaar door een team van Wageningse algenonderzoekers werden ingediend voor de Academische Jaarprijs. De plannen van dat team, de Algenieurs, ontvingen de meeste stemmen van het publiek, maar de jury van de Academische Jaarprijs betwijfelde of de tijd al rijp was om met een relatief nieuwe tak van onderzoek al de boer op te gaan. Maar de Algenieurs hebben hun plannen deels doorgezet en halen nu hun gram.

Informatie voor leerlingen

Meer informatie is te vinden op de technasiumwebsite.

Doorzoek de website