Zandraket (Arabidopsis thaliana)

Zandraket, of Arabidopsis thaliana, is een eenjarig plantje dat verwant is aan de kool en vrijwel overal in Europa en Azië groeit. Zandraket was de eerste plant waarvan het DNA volledig bekend is: de volgorde van alle circa 125 miljoen basenparen is opgehelderd. Hierdoor is het veel makkelijker geworden om er achter te komen welke genen een rol spelen bij verschillende processen. Bovendien is het een kleine plant die snel groeit en bloeit, waardoor hij makkelijk te bestuderen is.  Omdat processen in planten gestuurd worden door dezelfde genen of genen die er veel op lijken kunnen we kennis over dit plantje gebruiken als voorbeeld voor gewassen, zoals de tomaat. Dat geldt ook voor het fotosyntheseproces. Daarom is de zandraket ook in BioSolar Cells een belangrijk onderzoeksobject.

Doorzoek de website