Bio-Oils Energy S.L.

Bio-Oils Energy S.L., opgericht in 2005 en actief in de hernieuwbare energiesector, is snds 2010 de grootse biodieselproducent van Spanje. Momenteel exploitateert een dochjterbedrijf een biodieselfabiek in Zuid Spanje (Huelva). Bio-Oils is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van biobrandstofproductie uit algen. Het bedrijf is lid van de European Algae Biomass Association en heeft zich ambitieuze doelen gesteld voor de Research & Development in algen.

Rol in AlgaeParc

Als biodiesleproducent is Bio-Oils geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van biomassa voor de tweede generatie biobrandstoffen en de rechstreekse productie van biobrandstoffen uit algen of micro-organismen. Met het zeer goed uitgerust laboratorium en een excellente onderzoeksgroep kan het bedrijf zonodig een bijdrage leveren in de analyse van de producten die uit AlgaeParc voortkomen. Ook maakt de nabijheid van AlgaeParc faciliteiten in Huelva het mogelijk om vanuit Bio-Oils logistieke ondersteuning te leveren.
Meer in het algemeen is Bio-Oils geïnteresseerd in het BioSolar Cells project . 

Wanneer is AlgaeParc een succes?

AlgaeParc is een succes als het in staat is om de economische voor- en nadelen van de verschillende fotobioreactor systemen en de verschillende algenstammen die daarin gebruikt worden in kaart te brengen, en daarmee criteria levert voor succesvolle opschalingsmogelijkheden naar industriële productie. De overige projecten van BioSolar Cells moeten tenminste leiden tot toepassingen op basis waarvan de industriële toepasbaarheid kan worden vastgesteld.

Doorzoek de website