Drie Wilgen Development

logo drie wilgen

Drie Wilgen Development is een Nederlandse onderneming die zich richt op het toepassen van duurzame oplossingen voor de wereld voedselproblematiek en de energievoorziening.

 De organisatie is actief in Europa en Afrika met twee dochterondernemingen:

  • Genesis Farms Sierra Leone Ltd
    Sierra Leone is sterk afhankelijk van de import van voedsel. Momenteel is de productie van voedingsgewassen grotendeels gebaseerd op ‘slash and burn subsistence farming’. Genesis Farms introduceert commerciële en gemechaniseerde landbouw op basis van duurzame landbouw methoden.
  • Alghe Sicilia Srl
    In een pilot project in een ‘solar kas’ op Sicilië benut Alghe Sicilia zonnestraling op tweeërlei wijze: door middel van het fotovoltaïsche effect (opwekking van elektriciteit met behulp van zonnepanelen) en het fotosynthetische effect (productie van biomassa in de vorm van microalgen).

Rol in BioSolar Cells en AlgaePARC

De doelstellingen van BioSolar Cells en met name het AlgaePARC onderzoeksprogramma sluiten nauw aan bij de uitdagingen van Drie Wilgen Development – het ontwikkelen van kennis, technologie en processen voor de duurzame productie van biomassa. Drie Wilgen Development past de onderzoeksresultaten van AlgaePARC toe in de commerciële productie van microalgen - eerst in een pilot project en vervolgens in volwaardige productie.
Hierbij maakt Drie Wilgen Development gebruik van de huidige stand van de techniek en laat verdere ontwikkeling en toetsing van nieuwe productiemethoden over aan BioSolar Cells en AlgaePARC.

Wanneer is BioSolar en AlgaePARC een succes?

AlgaePARC faciliteert Drie Wilgen Development in het verkrijgen en behouden van een continue kennisvoorsprong op het gebied van:

  • selectie van algen soorten – passend bij de doelmarkt en teeltcondities van het (pilot) project van Drie Wilgen Development
  • state-of-the-art productie systemen – optimale productiviteit bij minimale productie kosten
  • vernieuwende concepten – het leveren van proof-of-concept voor nieuwe operationele concepten (automatisering, belichting, verwarming, koeling, etcetera).

Contact

Drie Wilgen Development BV
Kuijerdamseweg 33
4323 LB Ellemeet
Nederland

Doorzoek de website