GEA Westfalia Separator Nederland B.V.

GEA Westfalia Separator Nederland, gevestigd in Cuijk, ontwikkelt al sinds 1987 mechanische scheidingsoplossingen voor de Nederlandse procesindustrie. We leveren niet alleen machines, maar ook advies, originele reserveonderdelen en service. Op operationeel en tactisch niveau denken we met onze klanten mee over technische specificaties, service levels en kosten-batenanalyses. Maar ook op strategisch niveau gaan we graag de samenwerking aan: samen kosten reduceren, samen processen verbeteren, samen de productiviteit verhogen. 

Rol in BioSolar Cells

Westfalia levert een bijdrage aan / is geïnteresseerd in het onderzoek naar energieverbruik (als percentage van het totale proces), de efficiëntie van scheidingstechnieken (controle door middel van bemonstering), prestaties, life cycle, beschadiging van cellen, beperking van de hoeveelheid bacteriën/algencellen in het eindproduct  en het energieverbruik per m3 van verschillende soorten verwerkte algen.

Wanneer is BioSolar Cells / AlgaeParc een succes?

Voor GEA Westfalia Separator is het project succesvol als het wetenschappelijke inzichten oplevert in centrifugatie in de verwerking van algen en de inloed daarvan op de algen en de verdere ontwikkeling van de processing..

Doorzoek de website