Heliae: Gilbert, Arizona, USA

Heliae is gespecialiseerd in algentechnologie gericht op de productie van hernieuwbare voiding, biobrandstoffen en chemicaliën. De technologie strekt zich uit over de hele keten, van algenstammen tot teeltsystemen, winning en raffinage en eindproducten. Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van Phoenix (VS) en beschikt over een state‐of‐the‐art onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit in Gilbert, Arizona, waar algenstammen worden ontwikkeld, het ontwerp van fotobioreactoren wordt verfijnd en de opschaling wordt getest van een extractieproces waarop octrooi is aangevraagd.

Uit zonlicht, CO2 en niet-drinkbaar water produceert het systeem van Heliae biomassa waaruit een rijk scala van producten kan worden gewonnen en waarmee we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen. Met een steeds groter wordend team van professionals en experts maken we een enorme verbetering van de efficiëntie van de conversie van zonlicht in energie mogelijk. Heliae is growing fuel for the future, today.

Rol in BioSolar Cells en AlgaeParc

Heliae is betrokken bij AlgaePARC, waar het bedrijf een zetel heeft in het Management Team.  Ons belang bij AlgaePARC is het verbeteren van onze kennis over algenstammen, teeltsystemen en productontwikkeling, opdat een commerciële algenindustrie mogelijk wordt.  Heliae is ook betrokken in het bredere BioSolar Cells project, met de bedoeling de hele bedrijfstak die zich richt op fotosynthesetechnologie en business modellen verder te helpen.

Doorzoek de website