Proviron Holding NV

Proviron ontwikkelt, produceert en verkoopt chemicaliën, voornamelijk voor middelgrote nichemarkten. Het bedrijf telt 22 productie-eenheden op 3 lokaties in België en de Verenigde Staten. Voor de meeste producten is Proviron marktleider.

Rol in AlgeaParc

Proviron heeft een nieuw type fotobioreactor ontworpen. Deze reactor zal op het AlgaeParc worden getest.

ProviAPT is een self-supported systeem dat is gebaseerd op een grote, transparante plastic zak gevuld met water. Deze zak bevat een aantal compartimenten die van CO2 en voedingsstoffen kunnen worden voorzien. Hierin groeien de microalgen. Zowel het toedienen van CO2 en voedingsstoffen als het oogsten is een volledig geautomatiseerd continu proces. De reactor wordt nog verder ontwikkeld, maar in dit stadium kan het potentieel ervan al worden onderzocht. 

Wanneer is AlgaeParc / BioSolar Cells een succes?

We verwachten een onafhankelijk oordeel over de sterke en zwakke punten van verschillende systemen voor de kweek van microalgen en suggesties voor verbetering van de systemen en betrouwbare toepassing.

Doorzoek de website