Simris Alg AB

Simris Alg AB is een jong en innovatief agribusinessbedrijf dat is gevestigd in het zuiden van Zweden. Wij poduceren waardevolle bestanddelen uit microalgen voor de voedsel- veevoer- en life science industrie. Ons businessmodel is gebaseerd op duurzaamheid in de volledige productieketen en verwaarding van alle mogelijke producten en diensten. We leveren ook adviezen op het gebied van groene technologie, in bijzonder over het gebruik van microalgen  voor het recyclen en verwaarden van industriële en agrarische afvlastromen.

Rol en taken in AlgaePARC

We hebben besloten tot deelname aan het project vanwege de uitdrukkelijke focus op industriële toepassing. De teelt van microalgen en de technologie die daar bij komt kijken staat in Zweden nog in de kinderschoenen. Daarom is samenwerking met internationale partners, zowel in de wetenschap als in de industrie, van wezenlijk belang voor ons succes. AlgaePARC geeft ons rechtstreeks toegang tot de allerlaatste ontwikkelingen en bronnen die voor een individuele organisatie niet binnen handbereik zijn. We willen bijdragen met zinvolle input en interestante business cases die relevant zijn voor Europese algenproducenten.

Wat moet AlgaeParc opleveren om succesvol te zijn?

We zijn ervan overtuigd dat AlgaePARC belanrijke inzichten en voor de industrie relevante data gaat opleveren die bijdragen aan het oplossen van een aantal knelpunten in de commerciële productie van microalgen voor grootschalige toepassingen. We hopen dat AlgaePARC bijdraagt aan nieuwe, optimale teelt- en oogsttechnieken die productie op industriële shcaal mogelijk maken. Het project biedt een sterk netwerk dat zowel onderzoekers als grote en kleine bedrijven omvat, en dat belooft interdisciplinaire synergie, met resultaten die voor een groot scala van stakeholders relevant zijn.

Doorzoek de website