Alternatieven

Er zijn tal van mogelijkheden om in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Dat begint met zuiniger omngaan met energie. Daarnaast hebben we de beschikking over diverse bronnen: fossiele bronnen, kernenergie, biomassa, wind, waterkracht, geothermische energie. Elk van die bronnen heeft voor- en nadelen. De vraag is niet welke van deze bronnen de beste is, maar wat de beste mix is. Op welke bron kunnen we het beste onze lampen laten branden, onze huizen verwarmen, onze industrieën laten draaien, onze auto's laten rijden en vliegtuigen laten vliegen?

Plantaardige biomassa

Plantaardige oliën,  suiker, cellulose: Allemaal vormen van plantaardige biomassa die geschikt zijn voor de productie van transportbrandstoffen (diesel, ethanol, methanol, butanol). In onderstaand filmpje van Ballast Nedam wordt uitleg gegeven over deze verschillende soorten biomassa en hun voor- en nadelen.

Doorzoek de website