BioArt: De visie van kunstenaars

David Louwrier verricht als PhD student onderzoek naar de rol van biokunst in het publieke debat. Zijn onderzoek maakt onderdeel uit van het BioSolar Cells programma. Op het weekend van 17 augustus 2012 stond hij samen met Adam Zaretsky op Llowlab met het gloednieuwe “Errorarium” en een installatie om samen met het publiek zebravisembryo’s te injecteren met cyanobacteriën en algen. Ze presenteerden dit onder de noemer “Vissen op zonne-energie”, want ze wilden het hebben over de wens om hogere diersoorten op een directe manier gebruik te laten maken van de zon. Ze hebben in totaal met meer dan 2.000 mensen in gesproken over de (on)mogelijkheden rond wetenschap en duurzaamheid, ethiek en (bio)kunst.

Lees meer op de blog van David Louwrier

Meer informatie is te vinden op de BioSolarArt website

GGO’s te kijk gezet. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in tentoonstellingen

Als onderdeel van het maatschappelijk debat binnen BioSolar Cells wordt onderzoek gedaan naar de rol van Biokunst. In dat kader heeft de biokunstenaar Adam Zaretsky een installatie ontwikkeld met zebravisembryo’s die worden geïnjecteerd  met cyanobacteriën en algen (zie het onderdeel Bioart op deze website). Voor het tonen van die installatie tijdens de Ja Natuurlijk tentoonstelling in het gemeentemuseum van Den Haag (2013) is bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergunning aangevraagd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de COGEM gevraagd een signalering uit te brengen over de maatschappelijke aspecten die een rol spelen bij tentoonstellingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Sinds vorig jaar staat het onderwerp in de belangstelling door enkele vergunningaanvragen voor kunstprojecten met ggo’s. Tijdens het vergunningverleningsproces bleek dat de ggo-regelgeving geen rekening houdt met tentoonstellingen.
In deze signalering wordt de achtergrond en context van deze tentoonstellingen geschetst en wordt gekeken welke elementen een rol spelen in de discussie, en waar mogelijke controverses liggen. De maatschappelijke reacties op tentoonstellingen met organismen zijn gemengd, variërend van interesse en nieuwsgierigheid tot bezwaren tegen het gebruik van of genetisch aanpassen van organismen. De betrokkenheid van levende dieren of embryo’s bij tentoonstellingen versterkt deze bezwaren, ook zonder genetische modificatie van het dier zelf. Met betrekking tot de doelstelling van tentoonstellingen, signaleert de COGEM dat er door de diversiteit van de toepassingen geen objectieve grens te trekken is tussen kunsttentoonstellingen en educatieve tentoonstellingen met ggo’s.
In de signalering wordt onderzocht welke aspecten en toepassingen in tentoonstellingen worden gedekt door de wettelijke kaders voor het gebruik van ggo’s en dieren en welke niet. Op basis hiervan worden een aantal beleidsopties en aandachtspunten geïdentificeerd.

De COGEM signalering kan hier worden gedownload.

Doorzoek de website