Biobased of bio inspired?

Er is veel discussie over het gebruik van biomassa voor de productie van energie, vooral wanneer het gaat om het gebruik van zogeheten energiegewassen die daar speciaal voor worden geteeld. Niet alleen is het land dat daarvoor wordt gebruikt hard nodig voor onze groeiende vraag naar voedsel, ook de CO2 balans van dergelijke biomassa lijkt niet altijd gunstig te zijn. Planten zijn immers niet zo efficiënt in het vastleggen van zonne-energie. Daarom zouden energiesystemen die niet zijn gebaseerd op biomassa de voorkeur verdienen, ook systemen die zijn gebaseerd op het principe van de fotosynthese: geïnspireerd door de biologie.

Iedereen een hobbyboer: van biomassa naar kunstmatige bladeren

De biosfeer is eigenlijk niet zo geschikt voor de productie van energie, beweert Huub de Groot, wetenschappelijk directeur van BioSolar Cells. De productie van biomassa is relatief inefficiënt, ook in Russische bossen of zewier in de Sargassozee. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde opvangt is ongeveer 160.000 TeraWatt (TW); daarvan wordt niet meer dan 100 TW gebruikkt voor de productie van biomassa. Het wereldwijde energieverbruik door de mens bedraagt op dit moment 16 TW, en de verwachting is een toename daarvan tot 30 TW in de komende 20 jaar. Met andere woorden: er is meer dan genoeg zonnestraling om ons van energie te voorzien, maar als we ons volledig afhankelijk maken van biomassa,  dan gaan we al heel snel tegen problemen oplopen. Het valt dan zelfs te betwijfelen of we dan voldoende in staat zullen zijn om de CO2 emissions voldoende te reduceren. EN we hebben de biomassa nodig voor voedsel.

Lees meer in de column van Huub de Groot in in Biobased Society,  1 januari 2013

Solar fuels voor een duurzame energievoorziening

In de publicatie 'Solar Fuels and Artificial Photosynthesis' wordt uiteengezet hoe zogeheten 'solar fuels', rechtstreeks uit zonlicht geproduceerde branstoffen op basis van water en CO2, kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Deze publicatie is merendeels gebaseerd op een gelijknamige publicatie van de Britse Royal Society for Chemistry, die in janari 2012 verscheen, aangevuld met specifiek Nederlandse voorbeelden en de doelstellingen van het onderzoek in het BioSolar Cells programma. De engelstalige versie kan hier worden gedownload (PDF, 2,3 Mb). Een Nederlandstalige versie verschijnt binnenkort in de reeks 'Groene Grondstoffen'.

Doorzoek de website