Food versus fuel

Eén van de debatten heeft betrekking op het gebruik van landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen. Bijvoorbeeld het gebruik van maïs voor de productie van bio-ethanol of de teelt van koolzaad en oliepalm voor de productie van biodiesel. Dat gaat ten koste van de voedselproductie. Deze discussie staat bekend als het 'food versus fuel debat'. Daar wordt tegen in gebracht dat er hard wordt gewerkt aan een nieuwe generatie biobrandstoffen waarbij gebruik wordt gemaakt van afval van huishoudens, uit de industrie en uit de landbouw (mest, stro). Deze aanpak zou niet concurreren met voedselproductie. Nog een stap verder gaat het gebruik van algen, die je kunt kweken in zoutwaterbassins.

Benut planten voor voedsel

Camissonia brevipesIn het Vakblad Onder Glas van april 2013 stellen René Klein Lankhorst , Ep Heuvelink en Tijs Kierkels dat het mogelijk is om de efficiëntie van fotosynthese in planten met een factor tien te verbeteren. Gemiddelde planten (in de kas) weten niet meer dan 0,5% van de energie uit zonlicht om te zetten in biomassa. Sommige woestijnplanten laten zien dat veel hogere percentages mogelijk zijn. Door genen te detecteren die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte fotosynthese kunnen merkers worden ontwikkeld, waar veredelaars mee aan de slag kunnen.

Nog hogere percentages zijn in principe haalbaar met algen (10%) en kunstmatige bladeren (40-50%). Met name met kunstmatige bladeren kun je veel duurzamer brandstof produceren dan met biomassa. Als je biomassa gebruikt voor brandstofproductie heb je een enorm areaal nodig, dat kun je beter benutten voor voedselproductie.

Bron: Vakblad Onder Glas, april 2013

Debat: food versus fuel

Eind juni 2011 voorspelde de United States Department of Agriculture dat de Amerikaanse maïsvoorraad gedurende langere tijd dan verwacht zal afnemen naar het laagste punt van de laatste 15 jaar. De oorzaak is gelegen in de sterk gestegen vraag naar maïs voor de productie van bio-ethanol en de grote vraag van de Chinese markt.
Eerder, in Juni 2011, waarschuwde OXFAM dat de gemiddelde voedselprijzen in 2030 zullen zijn verdubbeld. In de Grow campagne die van start is gegaan roept de hulporganisatie op tot meer regulering van de grondstoffenmarkten, het stoppen van subsidies op biobrandstoffen, meer investeringen in kleinschalige landbouwbedrijven en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het interview met Reuters (hieronder) legt Duncan Green, hoofd van de afdeling onderzoek van OXFAM, uit waardoor die prijsverdubbeling wordt veroorzaakt en wat er aan gedaan kan worden.

Er zijn ook organisaties die het verband tussen stijgende voedselprijzen en biobrandstoffen betwisten. Volgens een studie van Informa Economics, uitgevoerd in opdrach van de Renewable Fuels Foundation, is er geen statistisch bewijs voor de bewering dat de toename van de bio-ethanolproductie leidt tot hogere voedselprijzen. Volgens het rapport ligt het veel genuanceerder, en worden de prijzen in de supermarkt bepaald door een complex van factoren, waaronder de energiekosten van de toeleverende bedrijven, arbeid, transport, verpakking en andere marketing-gerelateerde kosten.

Bronnen: Reuters, 12 July 2011,  OXFAM Blogs, 1 June 2011,  AdvancedBiofuels, 12 July 2011

Maak je mening kenbaar via de poll in de rechter kolom →

Europese Commissie wil aandeel voedingsgewassen in biobrandstof beperken

In  september 2012 hebben de twee Eurocommissarissen die verantwoordelijk zijn voor het biobrandstoffen- beleid van de EU het voorstel gelanceerd om het aandeel van voedselgewassen in de productie van biobrandstoffen te bepreken tot maximaal 5% in  2020. Daarnaast stelt de Europese Commissie voor om het gebruik van plantaardige oliën, zoals sojaolie, palmolie en raapolie, te ontmoedigen en in plaats daarvan in te zetten op ethanol uit granen en suiker en grondstoffen waarvoor geen land wordt gebruikt, zoals algen en afval.

In de oorspronkelijke doelstellingen voor 2020 streeft de Europese Commissie er naar om 10% van de transportbrandstoffen uit biobrandstoffen te laten bestaan. Die doelstelling kwam sterk onder vuur te liggen vanwege het effect op de voedselprijzen en de gevolgen daarvan voor arme bevolkingsgroepen.
De industrie waarschuwt dat de voorgestelde beperking zal leiden tot verlies van banen en teruglopende investeringen in Europa's biobrandstoffensector, die worden geschat op 17 miljard Euro per jaar. 

In onderstaand filmpje geeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) haar visie op de indirecte veranderingen in landgbeurik als gevolg van het gebruik van gewassen voor de productie van biobrandstoffen. 

Can algae reduce biofuel dependence on food crops?

OriginOil, Inc., the developer of a technology to extract oil from algae and an emerging leader in the global algae oil services industry, identified serious dislocations caused by single-crop fuel policies and pointed to algae as a way to help make crops and waste more sustainable, in a presentation at the 6th Annual Meeting of the World Refining Association Biofuels 2011 Conference in Amsterdam, the Netherlands. 
In his presentation "Solving the Food vs. Fuel Issue," OriginOil CEO Riggs Eckelberry pointed out that  Biofuels from waste can be sustainable, but caloric efficiency can be low, there are still competition issues, and there is a limit to all waste. He therefore proposed to pursue a feedstock diversification strategy, combine advanced fuels with waste based fuels, and use advanced fduels to mitigate issues with food based fuels and eventually wean away from them.

Limited impact of supply of biofuels on African food security

PANGEA (Partners for Euro-African Green Energy) launched an update to its report “Who’s Fooling Whom? The Real Drivers Behind the 2010/11 Food Crisis in Sub-Saharan Africa”. The report demonstrates an important conclusion: the degree of price transmission from international to local markets has been quite limited. The research found there is little room to relate African food security concerns to the demand and supply of biofuels. Price increases in the countries examined were on average lower than the relative rises in global food prices. That lack of price transmission is key to understanding the real dynamics in the food and fuel competition debate so that the true drivers in food prices can be analysed and addressed.

“Europe’s biofuel industry has an “Africa problem.” The lack of available data regarding the impacts of biofuels policies in the EU and US on food security in developing countries-especially in Africa-has made biofuels vulnerable to assumptions and accusations by the anti-biofuel lobby,” said Meghan Sapp, PANGEA’s Secretary General and Biofuels Digest senior editor. “This report seeks to put facts back on the table to show the disconnect between biofuel demand and African food security, which allows us to put the focus on the real drivers behind food insecurity so we may tackle them.

PANGEA is a Brussels based lobby organization of European and African Bioenergy companies that promotes sustainable African bioenergy investment, policies, and production in areas such as electrifying rural areas through micro- and off-grid generation, or effectively fuelling modern clean cook stoves. PANGEA is a partner of the Roundtable for Responsible Biofuels.

The full report can be downloaded here.

Kritisch rapport Friends of the Earth over biobrandstoffen

Volgens het rapport ‘Understanding the Biofuel Trade-offs between Indirec land use change (ILUC), Hunger and Poverty’ van Friends of the Earth heeft grootschalig gebruik van biobrandstoffen een zeer beperkt effect op het terugdringen van klimaatverandering en gaat het ten koste van de voedselproductie. De auteur van het raspport baseert zich op een analyse van een rapport dat het International Food Policy Institute in 2011 opstelde in opdracht van de Europese Commissie.
Iedere hectare mais die wordt gebruikt voor de productie van biobrandstof gaat voor 60% ten koste van de voedselproductie. Dat verlies kan slechts voor een deel worden geodgemaakt door productieverhoging, het overige deel zal moeten komen uit het omzetten van grasland en bosgebieden in akkerland. 

Doorzoek de website