Verandering in life style

Hoe we het ook wenden of keren: Met nieuwe technologie alleen gaat het niet lukken om op termijn alle energie die we verbruiken op duurzame wijze te produceren. We zullen ook iets moeten doen aan ons energieverbruik, en dat vergt een aanpassing in de manier waarop we omgaan met energie. 


Onvoldoende oppervlak beschikbaar

Als we volledig willen overschakelen op duurzame energiebronnen, dan moeten we daar enorme lappen grond (of zee) aan opofferen. David Mackay, natuurkundige, rekent in onderstaande video voor hoeveel grond er nodig is om het huidige Britse energieverbruik op te wekken uit biomassa, uit windenergie of uit zonne-energie.
Het opwekken van veel duurzame energie betekent dat er veel landbouwgrond en natuurgebied zal verdwijnen. Als we ons energieverbruik fors beperken (met 75% bijvoorbeeld) dan lukt het misschien wel om volledig om te schakelen op duurzame energiebronnen.
Dus isoleren die woning, een graadje lager die thermostaat, uitzetten die apparaten. Geen (elektrische auto’s), geen elektrische fietsen. Veel minder treinen, metro’s en trams. Ga dichter bij je werk wonen. Zet de roltrappen en liften stil, neem de trap. Doe zoveel mogelijk met de hand. Doe een warme trui aan, neem een koude douche en ga maar lekker vroeg naar bed.

 

Doorzoek de website