Biobased economy

Biobased economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Dus op (resten van) planten, algen, dierlijke producten (vet, slachtafval, huiden) en ander organisch afval als rioolwater. Daarbij gaat het om niet-voedsel toepassingen als plastic, rubber en grondstoffen voor medicijnen en om het opwekken van energie. In dit filmpje laat het Platform Groene Grondstoffen, tegenwoordig het Biorenewables Business Platform geheten, zien welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van groene grondstoffen (biomassa) voor de productie van energie en biomaterialen.

Doorzoek de website