Biologie onderwijs

Voor het biologieonderwijs heeft BioSolar Cells 6 modules ontwikkeld

Lesmodule: Fotosynthese bestuderen in een bio-kamer(4-6 vwo/4-5 havo)
In een bio-kamer kan onder gecontroleerde omstandigheden fotosynthese van planten bestudeerd worden door de zuurstof- en kooldioxide concentraties te meten met sensoren gekoppeld aan een computer.

 

Profielwerkstuk: Laser Remote Sensing van planten (4-6 vwo / 4-5 havo)
Wanneer een plant licht absorbeert kan de daarin aanwezige energie benut worden voor fotosynthese. Daarnaast zal de opgenomen energie ook deels weer afgestaan worden door fluorescentie van licht. Door deze fluorescentie te bestuderen kun je veel leren over fotosynthese. Daar richt dit onderzoek zich op.

 

Praktische opdracht: De plantenkas (4-6 vwo/4-5 havo)
Op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam staat een plantenkas waarin de biologiesectie met leerlingen het gehele jaar door allerlei experimenten doet. De kas is voorzien van tal van sensoren die continue uitgelezen worden m.b.v. een computer. Deze data is toegankelijk voor onderzoeksdoeleinden.

 

Profielwerkstuk: The efficiency of photosynthesis (6 VWO, instructions in English)
Most plants are exposed to plenty of sunlight, yet they only convert a small portion of this into carbohydrates (< 1%). So where does the excess energy go? This profielwerkstuk involves studying the fluorescence of photosynthesis to understand how it works and where the excess energy goes to. The question “Can photosynthesis be improved ?” is also addressed.

Praktische opdracht, Profielwerkstuk of Practicum: Leskist fotosynthese (4, 5 en 6 VWO, 4 en 5 havo)
Aan de hand van 4 experimenten op verschillende typen plantmateriaal m.b.v. fluorescentie metingen met een junior pam meter onderzoek je de werking van fotosynthese met betrekking tot de onderwerpen:  temperatuur, uitdroging, symbiose en lichtadaptatie.

Profielwerkstuk: BioSolar Cells - onderzoek naar een kunstmatige biologische zonnecel(5-6 vwo)
Onderzoek aan een kunstmatige biologische zonnecel: a.d.h.v. licht-geïnduceerde stroom in fotosynthetische eiwitcomplexen als functie van golflengte en licht intensiteit de efficiëntie van een “BioSolar Cell” in kaart brengen.

 

Doorzoek de website