Natuurkunde onderwijs

Voor het natuurkunde onderwijs zijn er 5 modules beschikbaar:

Praktische opdracht/profielwerkstuk: Experimenteren met een brandstofcel (4-6 vwo/4-5 havo)
Brandstofcellen genereren elektrische energie uit waterstof en zuurstof met water als reactieproduct. Als praktische opdracht kunnen een aantal eigenschappen van de brandstofcel onderzocht worden. In een uitgebreider profielwerkstuk kunnen de mogelijkheden van brandstofcellen meer in detail bestudeerd worden.

 

 


Praktische opdracht/profielwerkstuk: Windenergie(4-6 vwo/4-5 havo)
Windmolens zijn ingewikkelde apparaten. In een modelopstelling kunnen tal van aspecten die het goed functioneren van een windmolen bepalen experimenteel onderzocht worden. Voor een profielwerkstuk kunnen de experimenten uitgebreid worden gebruik makend van een grote windtunnel.

 


Praktische opdracht / profielwerkstuk: De zonnecel (4-6 vwo/4-5 havo
We beschikken over tal van zonnepanelen waarvan de eigenschappen onderzocht kunnen worden (absorptie golflengtes, licht intensiteit, belasting, gedeeltelijke afdekking, schakelen van panelen in serie en parallel, etc.).

 

 


Praktische opdracht: Zonnecollectoren ( 4-6 vwo/4-5 havo)
Een probleem voor m.n. zonnecellen is dat ze bij zonnig weer te warm kunnen worden door teveel zonlicht. Naast beschadiging leidt dit ook tot lagere rendementen. Met behulp van een inventief systeem van prisma’s en water kan de lichtintensiteit die een paneel bereikt gereguleerd worden om dit probleem te verhelpen. De techniek kan ook toegepast worden om bij kassen de lichtintensiteit te reguleren, zowel van zonlicht als kustmatig licht. De werking hiervan wordt bestudeerd in deze praktische opdracht.


Praktische (modelleer) opdracht: Het energieverbruik van vervoer
( 4-6 vwo/4-5 havo
In deze Praktische Opdracht ga je een model maken van de energieverliezen in vervoer. Door de modelleeromgeving Coach 6 te combineren met formules uit de natuurkunde, kun je uiteindelijk voor een willekeurig voertuig uitrekenen hoeveel energie het kost om een bepaald parcours te rijden.

Doorzoek de website