NLT onderwijs / Maatschappijleer

Op het terrein van NLT onderwijs / Maatschappijleer heeft BioSolar Cells 2 lesmodules en een praktische opdracht ontwikkeld:

Lesmodule: De Energietransitie (4-6 vwo/4-5 havo)
Een module over de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Zowel natuurwetenschappelijke als maatschappelijke en politieke aspecten komen aan bod.

 

Lesmodule: De Energiecrisis ( 3-6 vwo /4-5 havo)
Projectdagen over de energietransitie naar duurzame energiebronnen met lezingen, werken met energiemodel, experimenten, debat, quiz


Masterlab (Praktische opdracht): Duurzame Energie ( 4-6 vwo)
Masterlab met twee lezingen over de stand van zaken m.b.t. de energieproblematiek en een practicum over zonnecellen en waterstofauto’s.Doorzoek de website