Over algen

Net als planten beschikken algen over een fotosyntheseapparaat: een mechanisme waarmee ze de energie uit zonlicht kunnen opvangen en omzetten in chemische energie. Algen zijn de laatste jaren populair geworden en er zijn steeds meer uitgaven die geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs.

Cahier over algen

De stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft een cahier uitgebracht waarin weternschappers uit het algenonderzoek de rol van algen in de natuur en hun potentie als producenten van biobrandstoffen en andere producten belichten. Zer vertellen ook wat er nog moet gebeuren om al die beloften waarte maken.

Het cahier kan worden gekocht via de webshop van Biowetenschappen en Maatschappij en kan gratis worden gedownload van de website van Biowetenschappen en Maatschappij. De afzonderlijke hoofdstukken zijn ook online toegankelijk via een themapagina op Kennislink.

Microalgen: het groene goud van de toekomst?

De kweek van microalgen kan een belangrijke rol spelen in milieuvriendelijke productie van grondstoffen voor biodiesel. Daarnaast leveren algen tal van andere nuttige stoffen voor de levensmiddelen- en chemische industrie. Dit boekje brengt de huidige stand van zaken omtrent algenkweek in kaart. Daarnaast analyseert het de mogelijkheden van economisch rendabele algenkweek op grote schaal voor de winning van waardevolle producten, inclusief grondstof voor biodiesel. Deze uitgave kan hier worden gedownload.

Doorzoek de website