Practicum Fotosynthese als energiebron

In dit practicum worden twee experimenten aangeboden: 
(1) Een kleurstof zonnecel werkt volgens hetzelfde proces als fotosynthese. De leerlingen maken zelf een kleurstof zonnecel en doen metingen met deze zonnecel op verschillende lichtintensiteiten. 
(2) De adaptatie van planten en korstmossen aan verschillende omstandigheden wordt gemeten met behulp van fluorescentiemetingen. De leerlingen onderzoeken hoe de fotosyntheseactiviteit verandert in het licht en in vochtige omstandigheden.

Het practicum wordt gegeven in Wageningen of op school,  duurt 120 minuten en is bedoeld voor groepen van 15 - 32 leerlingen uit 5 VWO. Inschrijven kan hier.

Doorzoek de website