Scheikunde onderwijs

Voor het scheikundeonderwijs zijn 2 profielwerkstukmodules beschikbaar:

Profielwerkstuk: BioSolar Cells - onderzoek naar een kunstmatige biologische zonnecel(5-6 vwo)
Onderzoek aan een kunstmatige biologische zonnecel: a.d.h.v. licht-geïnduceerde stroom in fotosynthetische eiwitcomplexen als functie van golflengte en licht intensiteit de efficiëntie van een “BioSolar Cell” in kaart brengen.


Profielwerkstuk: Catalysis of water splitting for solar fuels (6 VWO, in English)
The need for renewable fuel sources on a large scale is one of the most pressing problems facing today’s society.  Many scientists believe that photosyntheis can be artificially mimicked to produce fuel from sunlight.  This ‘profielwerkstuk’ involves measuring the function of water-splitting catalyst for the production of fuel.

Doorzoek de website