Algen en bacteriën

Er wordt op dit moment veel onderzoek verricht naar algen als bron van biodiesel. Als bron van biodiesel hebben algen namelijk een aantal voordelen ten opzichte van planten. Ze hebben een hoog oliegehalte en zijn erg productief.  Daarnaast hoeven algen niet te groeien op zoet water en kunnen ze gebruik maken van industriële reststoffen als voedingsbron. De restproducten bevatten onder meer eiwitten, die we kunnen gebruiken in de productie van voedsel en veevoer.
Lees meer >> 

Planten

BioSolar Cells verricht onderzoek naar de genetica in samenhang met de fotosynthese in verschillende plantensoorten. Daarbij wordt gekeken hoe het fotosynthesesysteem van planten functioneert onder verschillende groeiomstandigheden. Het doel van het onderzoek is de efficiëntie van de fotosynthese in planten te verbeteren.

Lees meer >> 

Kunstmatige bladeren

'De beste plant is nep', kopte dagblad De Pers op 3 mei 2011. Daarmee doelde de krant op ‘kunstmatige bladeren’ die in BioSolar Cells worden ontwikkeld. Hierin wordt energie uit zonlicht direct omgezet in brandstof. Theoretisch is het met dit soort systemen mogelijk om tot meer dan 40% van de zonne-energie te benutten. In 2016 moeten er 2 kunstmatige systemen zijn die licht omzetten in waterstofgas.
Lees meer >> 

Maatschappij

Het onderzoek van BioSolar Cells gaat verder dan het zo slim mogelijk benutten van zonne-energie. BioSolar Cells wil ook weten wat de maatschappij denkt over de nieuwe technologiëen. Zien ondernemers iets in deze nieuwe producten? Willen consumenten deze producten kopen?
Lees verder >>

Solar fuels voor duurzame energie en grondstoffen

In de publicatie 'Solar Fuels and Artificial Photosynthesis' wordt uiteengezet hoe zogeheten 'solar fuels', rechtstreeks uit zonlicht geproduceerde branstoffen op basis van water en CO2, kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Deze publicatie is merendeels gebaseerd op een gelijknamige publicatie van de Britse Royal Society of Chemistry, die in janari 2012 verscheen, aangevuld met specifiek Nederlandse voorbeelden en de doelstellingen van het onderzoek in het BioSolar Cells programma. De engelstalige versie kan hier worden gedownload (PDF, 2,3 Mb). Een Nederlandstalige versie verschijnt binnenkort in de reeks 'Groene Grondstoffen'.

Doorzoek de website