Systeembiologie

Systeembiologie is de wetenschap die biologische systemen bestudeert als een geheel. Biologische systemen bestaan uit vele componenten, zoals genen, eiwitten en metabolieten. In de systeembiologie gaat het niet alleen om de functie van al deze componenten, maar vooral ook om de dynamische interactiestussen al deze componenten.
Ieder biologisch systeem kan worden gezien als een hiërarchisch georganiseerd netwerk van interacties. Bijvoorbeeld: eiwitten hebben interacties met andere eiwitten, en vormen eiwitcomplexen. Verschillende eiwitcomplexen hebben interactie met elkaar, en vormen samen met andere componenten een celorganel. Ook celorganellen kunnen allerlei interacties met elkaar hebben, en maken deel uit van een cel, et cetera. Systeembiologie probeert al deze interacties in kaart te brengen.

Meer (engelstalige) uitleg over syteem biologie vind je in onderstaand filmpje van de Virginia Commonwealth University: A New Frontier: Systems Biology

Doorzoek de website