Gerelateerde onderzoeksprojecten algen en bacteriën

Naast het BioSolar Cells onderzoeksprogramma wordt in een aantal andere projecten onderzoek verricht naar algen en bacteriën en hun benutting in uiteenlopende producten. Voorbeelden daarvan zijn:

Biobased isobutanol voor de Rotterdamse industrie

Isobutanol is een molecuul dat door de chemische industrie kan worden gebruikt voor het maken van producten als paraxyleen voor PET‐flessen, vliegtuigbrandstoffen, diesel, kunstrubber en fijnstof‐onderdrukkers. De chemische industrie in en rondom de Rotterdamse haven wil nagaan of het mogelijk is om isobutanol te maken uit suiker, resttromen als bietenpulp en raapzaadschroot, en derde generatie biomassa als zeewier en algen. De activiteiten om
isobutanol te realiseren op basis van biomassa zijn gebundeld in het programma ‘Transitie naar degroene chemie in Rotterdam”. Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie, neemt hierbij het voortouw, financieel ondersteund door het Rotterdam Climate Initiative en de Provincie Zuid‐Holland.

In dit transitieproject onderscheidt men twee fasen:
Fase 1: haalbaarheidsfase
De haalbaarheidsfase is begin 2013 gestart en loopt tot medio 2014. Hierin wordt gekeken naar de financiële en technologische haalbaarheid van een biobased isobutanol platform op basis van fermentatie uit suiker en/of reststromen. Bij gebleken haalbaarheid worden vervolgstappen voor commercialisatie geïdentificeerd en wordt deze afgesloten met eengedetailleerde beschrijving van een pilot plant.
Fase 2: Pilot Plant fase
Bij voldoende haalbaarheid kan de ontwikkeling worden voortgezet in fase 2. Hierin wordt het productieproces voor een biobased isobutanol platform getest in een pilot plant.

De volgende bedrijven doen mee aan het programma:
 AVR
 ECN
 E‐ON
 Havenbedrijf Rotterdam
 GTBE company
 Indorama
 SkyNRG
 Suiker Unie

De chemische industrie draagt gezamenlijk ruim € 700.000 bij. De gemeente Rotterdam, via het Rotterdam Climate Initiative, € 200.000. Aan het ministerie van EZ en de Provincie Zuid‐Holland (EFRO) is respectievelijk € 890.000,= en € 1 miljoen gevraagd.

Algen voorzien Hamburgs appartementencomplex van energie

De zuidoost- en zuidwestgevel van een complex van 15 appartementen in Hamburg is voorzien van 129 'panelen'  gevuld met algen afkomstig uit de Elbe. De 'panelen'  kunnen met de zon meedraaien. Een volledig geautomatiseerd systeem voorziet de algen van CO2 en voedingsstoffen. Als er een overschot aan warmte is, dan wordt daar zout water mee verwarmd, dat voor later gebruik wordt opgeslagen in tanks onder het gebouw. Zodra een bepaalde hoeveelheid algen is gekweekt  worden de algen geoogst en afgevoerd naar een verwerkingseenheid in het gebouw. Daar wordt de biomassa omgezet in biogas, dat kan worden gebruikt om het gebouw in de winter te verwarmen. In de zomer fungeren de algenpanelen als zonnescherm en houden ze het gebouw koel.

Het gebouw is ontworpen door ontwerpbureau een commercieel obderzoeksbureau en een Architectenbureau. De ontwikkeling ervan heeft drie jaar in beslag genomen. De kosten, 5 miljoen Euro, zijn gedragen door de Internationale Bauaustelling (IBA) als onderdeel van Internationale Bouwtentoonstelling in 2013.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van IBA.

ALGAEPRO4YOU

ALGEPRO4YOU betreft onderzoek naar algen als veelbelovende duurzame bron voor het produceren van eiwitten voor voer en voeding. Eiwit in algen bestaat voor zo’n 50% uit water-oplosbaar rubisco en heeft prima voedingswaarde en gunstige eigenschappen voor toepassing als emulgator of schuimstabilisator in de levensmiddelenindustrie. Het eiwit moeten kosteneffectief op zo’n manier uit de algen worden vrijgemaakt, dat het intact blijft en zijn technisch-functionele eigenschappen behoudt. Bovendien moet de techniek op industriële schaal toepasbaar zijn. Daarvoor zijn nieuwe technieken nodig die in dit project ontwikkeld en toegepast gaan worden.

SPLASH

SPLASH is een onderzoeksprogramma dat is gericht op het winnen van grondstoffen voor bioplastics uit de Botryococcus alg. Behalve suikers die kunnen dienen als basis voor de productie van bioplastics produceert deze algensoort moleculen met lange koolstofketens, vergelijkbaar met nafta in de petrochemische industrie. In SPLASH wordt uitgezocht welke genen verantwoordelijk zijn voor de productie van suikers en lange koolstofketens, waarna deze genen in snel groeiende roodalgen worden geplaatst.
Meer informatie over SPLASH is ook te vinden in een artikel uit Food Production Daily van 21 januari 2013

INTESUSAL

InteSusAl is een Europees onderzoeksprogramma in het kader van het zevende kaderprogramma FP7. Het betreft een demonstratieproject dat loopt van mei 2011 tot eind oktober 2015 en heeft ten doel een jaarlijkse productie te bereiken van 90-120 ton droge stof per hectare per jaar door de integratie van verschillende productietechnieken: Raceway (open bassins), PhotoBioReactor (gesloten systemen) en Fermentation. Algensoorten worden geselecteerd voor de productie van olie met het juiste vetprofiel voor biodiesel. De verkregen olie wordt vervolgens opgewerkt naar biodieselkwaliteit. Aan het project nemen zes partners deel uit België, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

ALGADISK

Algadisk is een Europees onderzoeksproject in het kader van het zevende Kaderprogramma FP7 en heeft als doel het ontwikkelen van een modulaire, schaalbare en automatische biofilmreactor voor de productie van biomassa uit algen. Zowel de bouwkosten als de operationele kosten van de reactor moeten laag zijn, zodat hij geschikt is voor de verwerking van CO2 uit industrieel afval door het midden- en kleinbedrijf.
De reactor wordt zó ontworpen, dat de CO2 zowel in vloeibare vorm als in gasvorm door de algen kan worden geabsorbeerd. Hierdoor wordt de efficiëntie sterk vergroot en het waterverbruik aanzienlijk beperkt. Een geautomatiseerd continuproces voor het oogsten van de algen  draagt verder bij aan de optimalisatie van de CO2-opname en de biomassaproductie. Een modulair ontwerp zorgt er voor dat het systeem eenvoudig kan worden opgeschaald. 

Doorzoek de website