Wetenschap, maatschappij en kunst

Het onderzoek van BioSolar Cells gaat verder dan het zo slim mogelijk benutten van zonne-energie. BioSolar Cells wil ook weten wat de maatschappij denkt over de nieuwe technologiëen. Zien ondernemers iets in deze nieuwe producten? Willen consumenten deze producten kopen? Wat is de toekomstige economische, milieukundige en maatschappelijke betekenis van verschillende toepassingen van BioSolar Cells? En kunnen kunstenaars ons helpen om op een verfrissende manier over die toekomst na te denken? 

Maatschappelijk Debat

Een van de technologieën die in BioSolar Cells worden toegepast is genetische modificatie. Daarmee raakt het onderzoek in BioSolar Cells aan het voortdurende debat over genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) dat in Europa en Nederland wordt gevoerd. Het project ‘Maatschappelijk Debat’ geeft invulling aan de uitdaging om de patstelling die in eerdere debatten over ggo’s in Europa en Nederland te vermijden en aanbevelingen te doen die in de toekomst een constructief debat mogelijk maken. Daarbij zal serieus en op respectvolle wijze worden omgegaan met de uiteenlopende waarden en opvattingen.
Lees meer...

Experts en consumenten/burgers

Waar sprake is van het gebruik van omstreden technologie voelen de deskundigen zich vaak gefrustreerd door het gebrek aan begrip onder het publiek over hun inspanningen om op maatschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen. Dat maakt het voor hen lastig om op een serieuze en respectvolle manier om te gaan met de diversiteit aan waarden en opvattingen die in publieke debatten een rol spelen, en die nodig zijn voor het ontwikkelen van een omvattende visie. Door op BioSolar Cells bijeenkomsten kennis en expertise vanuit het publiek op gecontroleerde wijze in te brengen worden de deskundigen ondersteund bij het ontwikkelen van zo’n omvattende visie’. 
Lees meer...

Scenariostudies

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar ons er wel op voorbereiden door na te denken over mogelijke ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling en toepassing van BioSolar Cells. Onderzoekers van het Instituut voor Milieustudies van de Universiteit in Leiden brengen daarom in kaart wat de economische, milieukundige en maatschappelijke belemmeringen zijn voor BioSolar Cells. Op basis daarvan ontwerpen ze 4 geheel verschillende toekomstscenario’s die inzichtelijk maken wat de betekenis is van verschillende maatschappelijke keuzes voor het innovatiebeleid.
Lees meer...

Artist in lab

48 uur lang Engelbert Humperdicks 'Greatest Hits' laten horen aan een schaaltje met E. coli bacteriën en meten wat dat doet met hun groei. Duiven zodanig voeren dat ze zeep poepen, en grote schoonmakers worden in plaats van grote bevuilers. Schilderen met kleurrijke bacteriën. Drie voorbeelden van zogeheten 'bio-art' die bedoeld zijn om onderzoekers én het publiek op een andere manier naar levende materie en technologie te kijken dan ze gewend zijn.

Adam Zaretsky is zo'n bio-artist. Samen met onderzoekers uit het BioSolar Cells programma kijkt hij naar de artistieke mogelijkheden van het fotosynteseonderzoek.
Lees meer....

Doorzoek de website