Over BioSolar Cells

BioSolar Cells is een vijfjarig onderzoeksproject waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Het project wordt aangestuurd door een managementteam en een Wetenschappelijke Adviesraad en beschikt over een budget van 42 miljoen euro uit publieke en private bronnen. 

BioSolar Cells en de BioBased Economy

Sinds het najaar van 2012 is BioSolar Cells opgenomen in het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) BioBased Economy (BBE). Dat is een van de TKI’s werken waarin ondernemers en wetenschappers van vijf van de negen topsectoren samenwerken: chemie, energie, agro-food, tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. In de TKI-BBE gaat het om alle mogelijke toepassingen van biomassa, zoals voedsel, veevoer, biomaterialen, chemicaliën en energie. Naast BioSolar Cells zijn er nog 3 publiek-private samenwerkingsverbanden opgenomen in het TKI. AlgaePARC wordt apart vermeld als een van de zes deelnemende Pilot Facilities.
De komende jaren is er vanuit de energiesector voor de TKI-BBE circa 100 miljoen euro per jaar aan nieuw geld beschikbaar. Het onderzoek binnen de programmalijnen ‘kunstmatige fotosynthese’ en ‘algen en cyanobacteriën’. Meer informatie over de TKI-BBE is te vinden op de website.
 

De kennisinstellingen

 • Wageningen University and Research Centre
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • University of Twente
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • HAS Den Bosch

Betrokken bedrijven

 • Management

Voorzitter Steering Committee: Raoul Bino (Wageningen UR)

Algemeen directeur: René Klein Lankhorst (Wageningen UR)

 

 

Wetenschappelijk directeur: Huub de Groot (Universiteit van Leiden)

Valorisatie officer: Gionata Leone (Wageningen UR) 

 Clusterleiders:

(Semi-) kunstmatige systemen:

Joost Reek (Universiteit van Amsterdam)

Ernst Sudhölter (Technische Universiteit Delft)

 

Algen en bacteriën:

Klaas Hellingwerf (Universiteit van Amsterdam)

Gerrit Eggink (Wageningen UR)

 

Planten:

Herbert van Amerongen (Wageningen UR)

Jeremy Harbinson (Wageningen UR)

 

Onderwijs en maatschappelijk debat:

Jan Dekker (Vrije Universiteit Amsterdam)

Robin Purchase

 

Financiering

BioSolar Cells wordt gefinancierd door:

 • Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: 25 miljoen Euro
 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 3,5 miljoen Euro
 • Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten: 7 miljoen Euro
 • Het bedrijfsleven: 6,5 miljoen Euro

BioSolar Cells en AlgaePARC

Voor het onderzoek naar de optimale omstandigheden voor grootschalige teelt van algen maakt BioSolar Cells gebruik van AlgaePARC (Algae Production And Research Centre). Dit is een nieuwe faciliteit voor algenonderzoek in Wageningen die is gefinancierd buiten BioSolar Cells om. Kijk voor meer informatie op de website van AlgaePARC

Wetenschappelijke Adviesraad

BioSolar Cells kent een Wetenschappelijke Adviesraad, waarin zitting hebben:
• Leslie Dutton, University of Pennsylvania,
• Eva-Mari Aro, University of Turku, Dept. of Biochemistry and Food Chemistry
• Tony Harriman, Newcastle University, Molecular Photonics Laboratory,
• Wolfgang Lubitz, Max-Planck-Institut für Bioanorganische Chemie
• Wilhelm Gruissem, ETH Zürich

Contact

Project Office BioSolar Cells
Postbus 98
6700 AB Wageningen
The Netherlands
+31 317 481 096
office@biosolarcells.nl

 

Doorzoek de website