Drie Wilgen Development

logo drie wilgen

Drie Wilgen Development richt zich op het toepassen van duurzame oplossingen voor de wereldvoedselproblematiek en de energievoorziening. Gezien de sterk groeiende wereldbevolking zullen deze twee aandachtsgebieden de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan vervullen.

Drie Wilgen Development is actief in Afrika en Europa met twee dochterondernemingen: Genesis Farms Sierra Leone en Alghe Sicilia.

Genesis Farms Sierra Leone Ltd
Tot de oliecrisis van 1973 exporteerde Sierra Leone voedsel. Een burgeroorlog (1991-2002) verwoestte het land, de infrastructuur en kostte 50.000 mensenlevens. Als gevolg van de oliecrisis en de burgeroorlog is Sierra Leone nu voor 50% van haar voedselvoorziening afhankelijk van import. Genesis Farms past commerciële en gemechaniseerde landbouw toe op basis van duurzame landbouwmethoden. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van de grond en daarmee de opbrengsten elk jaar omhoog kunnen gaan. Op dit moment is de boerderij 100 hectare groot met als doelstelling om de komende 3 jaar te groeien naar 450 hectare. Naast een boerderij heeft Genesis Farms een educatiecentrum dat zich richt op het overdragen van kennis op het gebied van duurzame landbouw aan lokale boeren.

Alghe Sicilia Srl
Microalgen kunnen een bijdrage leveren aan een oplossing voor zowel de voedselveiligheid als de groeiende vraag naar energie. Algen zijn de snelst groeiende fotosynthetiserende organismen (planten dus) op onze planeet. Dit betekent dat ze zonne-energie het snelst omzetten in biomassa. Alghe Sicilia gaat nog een stap verder in het optimaal benutten van de zonne-energie door algen te produceren in een kas met zonnepanelen. Zo wordt de energie van de zon twee keer benut: één keer voor de productie van elektriciteit door middel van fotovoltaïsche panelen en één keer door middel van fotosynthese in de algen.
 

Rol in BioSolar Cells en AlgaePARC

De doelstellingen van BioSolar Cells en met name het AlgaePARC onderzoeksprogramma sluiten nauw aan bij de uitdagingen van Drie Wilgen Development – het ontwikkelen van kennis, technologie en processen voor de duurzame productie van biomassa. Drie Wilgen Development past de onderzoeksresultaten van AlgaePARC toe in de commerciële productie van microalgen - eerst in een pilot project en vervolgens in volwaardige productie.
Hierbij maakt Drie Wilgen Development gebruik van de huidige stand van de techniek en laat verdere ontwikkeling en toetsing van nieuwe productiemethoden over aan BioSolar Cells en AlgaePARC.

Wanneer is BioSolar en AlgaePARC een succes?

AlgaePARC faciliteert Drie Wilgen Development in het verkrijgen en behouden van een continue kennisvoorsprong op het gebied van:

  • selectie van algen soorten – passend bij de doelmarkt en teeltcondities van het (pilot) project van Drie Wilgen Development
  • state-of-the-art productie systemen – optimale productiviteit bij minimale productie kosten
  • vernieuwende concepten – het leveren van proof-of-concept voor nieuwe operationele concepten (automatisering, belichting, verwarming, koeling, etcetera).

Contact

Drie Wilgen Development BV
Klappolder 210
2665 MR Bleiswijk
Nederland

Doorzoek de website