Royal DSM N.V

Royal DSM N.V. is a kennisintensief bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door de unieke expertise op het gebied van Life Sciences en Materialen te combineren creëert DSM duurzame waarde voor alle stakeholders en draagt het bedrijf bij aan welvaart, milieukundige verbeteringen en maatschappelijke vooruitgang.

De innovatieve oplossingen van DSM voeden, beschermen en verbeteren de prestaties in wereldwijde markten zoals die van voedingsmiddelen, supplementen en dieetproducten, persoonlijke verzorging, farmaceutica, diervoeders, medische apparatuur, de automobielindustrie, verf, elektronica en elektrische apparatuur, alternatieve energie en bio-based materialen. Samen vormen DSM Biotechnology Center en DSM Bio-based Products & Services een succesvol Koppel in het realiseren van deze doelen.

Rol in BioSolar Cells

Voor DSM is BioSolar Cells een belangrijk initiatief. Op dit moment is het nog noodzakelijk om zonlicht en CO2 door planten om te laten zetten in suikers. Deze worden vervolgens geoogst en bewerkt om de suikers er uit te halen, waarna ze door microorganismen worden omgezet in diverse producten. De volgende stap is het overslaan van de omzetting van zonlicht naar suikers, rechtstreekse conversie van zonlicht en CO2 in biobased producten. BioSolar Cells zal een belangrijke bijdrage leveren aan de technologische doorbraken die nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen.

DSM is zeer ingenomen met de nieuwe mogelijkheden en staat te trappelen om deze samen met de experts van BioSolar Cells verder te verkennen. Door onze expertises samen te brengen kunnen we een grote stap voorwaarts maken.

Wanneer is BioSolar Cells een succes?

Het belangrijkste doel van BioSolar Cells is het ontwerpen van systemen met verbeterde efficiëntie van de fotosynthese in combinatie met een zodanige kostenreductie, dat commerciële exploitatie van deze systemen haalbaar wordt. Als spin off zou een gedetailleerd model dat de (kosten)structuur en gevoeligheid van deze systemen beschrijft zeer waardevol zijn. Zo’n model kan aangeven waarop het onderzoek gefocust moet worden en richting geven aan de groepen die in dit veld actief zijn.

Het belangrijkste doel van BioSolar Cells is het ontwerpen van systemen met verbeterde efficiëntie van de fotosynthese in combinatie met een zodanige kostenreductie, dat commerciële exploitatie van deze systemen haalbaar wordt. Als spin off zou een gedetailleerd model dat de (kosten)structuur en gevoeligheid van deze systemen beschrijft zeer waardevol zijn. Zo’n model kan aangeven waarop het onderzoek gefocust moet worden en richting geven aan de groepen die in dit veld actief zijn.

Doorzoek de website