Ecofys Netherlands B.V.

Ecofys is een vooraanstaand consultancybedrijf op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en CO2efficiëntie, energiesystemen en -markten alsmede energie- en klimaatbeleid. Kennis en innovatie zijn voor ons de belangrijkste factoren om de ideeën van vandaag om te zetten in de uitvoerbare werkelijkheid van morgen. Wij helpen organisaties uit de publieke sector en het bedrijfsleven om zich aan te passen aan veranderingen en om snel marktkansen te herkennen. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat de nodige maatregelen worden getroffen en dat bedrijfsprojecten op een praktische en duurzame manier worden verwezenlijkt. Als we nu tot actie overgaan, kan het wereldwijde energiesysteem in 2050 duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en geheel op duurzame bronnen gebaseerd zijn. We staan honderd procent achter onze missie en werken er hard aan: Sustainable Energy for Everyone

Meer informatie: http://www.ecofys.com/nl/

Ecofys is in 2011 reeds gestart met een eerste “proof of principle” project voor offshore zeewierteelt op basis van het SBIR programma van Agentschap NL. Sinds 1 maart 2012 heeft Ecofys dan ook een operationele testmodule die zich in de Noordzee bevindt, 10km ten Westen van Texel. Inmiddels zijn wij samen met WUR-PRI een nieuwe test gestart waarbij een vergelijking zal worden gemaakt tussen zeewiergroei in de Oosterschelde en de Noordzee. Hierbij zal gebruik worden gemaakt enerzijds van de opgedane kennis en beschikbare teeltmodule van Ecofys en anderzijds van de expertise van WUR-PRI op het gebied van zeewierteelt.

 

 

 

Doorzoek de website