LioniX BV

LioniX BV is onderdeel van een Micro/Nanotechnologie bedrijf waar 70 mensen werken.  LioniX  is gespecialiseerd in de productie van optische elementen op microschaal (vergelijkbaar met de schaal van microelektronica). Daarnaast richt LioniX zich op onderzoek naar het gedrag, de manipulatie en beheersing van vloeistofstromen op micro- en nanoschaal (micro/nanofluidics) en het toevoegen van chemische groepen die van invloed zijn op de chemische oppervlakte-eigenschappen van vloeistoffen. Op deze terreinen is LioniX wereldwijd marktleider.

Toepassingen van de technologie en kennis die LioniX levert vinden we onder meer in biosensoren, Lab/cell-on-a-Chip en microreactor technologie, in de biotechnologie, de chemie en farmacie, voedsel, water, energie en ruimtevaarttechnologie.

Tot de klantenkring behoren bedrijven op het gebied van Tele/datacom, Life Sciences, procescontrole en ruimtevaart.  Het betreft innovatieve ontwikkelaars van apparaten, starters, multinationale ondernemingen en onderzoeksinstellingen.

Rol in BioSolar Cells

LioniX is partner in het onderdeel “the Solar to Fuel Chip” van het MESA+ instituut voor nanotechnology, Universiteit Twente. LioniX draagt hierin bij met de productie van prototypen van een chip waarop microfluidics, optische elementen en katalyse worden gecombineerd, zodanig dat op basis van energie uit zonlicht water wordt omgezet in brandstof (waterstof, methanol).

Wanneer is BioSolar Cells een succes?

Het project moet in elk geval prototypen opleveren voor de eerste stappen in het conversieproces. Als die succesvol zijn kan een geïntegreerd systeem worden gebouwd.  

Doorzoek de website