Paques B.V.

Paques ondersteunt bedrijven en gemeenten bij het verbeteren van hun water- en CO2 balans en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen. Daartoe ontwikkelt Paques ingenieuze anaerobe waterzuiveringssystemen die niet alleen afvalwater zuiveren, maar er tegelijkertijd ook energie uit produceren in de vorm van biogas. Deze vorm van biogaswinning staat wereldwijd in de belangstelling.

Sinds  Paques in 1982 het BIOPAQ®  proces introduceerde, is er sprake geweest van nauwe samenwerking met partners die heeft geresulteerd in een uitgebreide portfolio van geïntegreerde systemen voor de behandeling van water en gas. Of het nu gaat om geïntegreerde systemen of stand-alone oplossingen, alle systemen zijn op maat ontworpen en geïnstalleerd zodat ze voldoen aan de specifieke eisen van de klant.

Paques beschouwt algenteelt als een van de duurzame technologieën van de toekomst. 

Rol in AlgaeParc en BioSolar Cells

Paques heeft een groot deel van de installaties op het AlgaeParc ontworpen en gebouwd. Daarnaast zal Paques ondersteuning bieden bij het operationeel houden van AlgaeParc en zal het bedrijf betrokken zijn bij het onderzoek naar technologieontwikkeling voor algenteelt. 

Wanneer is AlgaeParc en BioSolar Cells een succes?

BioSolar Cells moet resulteren in wetenschappelijke en technologische kennis die mogelijkheden schept voor verschillende vormen van duurzame en economisch rendabele algenteelt.

Doorzoek de website