Waarom is duurzame zonne-energie nodig?

We hebben steeds meer energie en voedsel nodig. Dat komt omdat de wereldbevolking groeit en en daarmee ook de welvaart. Dit kan alleen als we energie en voedsel duurzaam produceren. Dat wil zeggen: met minder afval en minder uitstoot van CO2.  De zon is een energiebron die aan die voorwaarden voldoet.

Lees meer >>

Fotosynthese

Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide (CO2) om te zetten in koolhydraten, zoals suiker (glucose). Die koolhydraten vormen de energievoorraad van de plant of van de alg en worden als bouwstenen gebruikt voor ondermeer de vorming van knollen, zaden, stengels en bladeren.

Lees meer >>

Alternatieven

Er zijn tal van mogelijkheden om in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Dat begint met zuiniger omgaan met energie. Daarnaast hebben we de beschikking over diverse bronnen: fossiele bronnen, kernenergie, biomassa, wind, waterkracht, geothermische energie.

Lees meer >>

(Afbeelding: PlanBureau voor de Leefomgeving, Nederland Verbeeld)

Doorzoek de website