Alternatieven

Er zijn tal van mogelijkheden om in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Dat begint met zuiniger omngaan met energie. Daarnaast hebben we de beschikking over diverse bronnen: fossiele bronnen, kernenergie, biomassa, wind, waterkracht, geothermische energie. Elk van die bronnen heeft voor- en nadelen. De vraag is niet welke van deze bronnen de beste is, maar wat de beste mix is. Op welke bron kunnen we het beste onze lampen laten branden, onze huizen verwarmen, onze industrieën laten draaien, onze auto's laten rijden en vliegtuigen laten vliegen? En hoe kunnen we energie efficiënt opslaan, zodat we tijdelijke tekorten in de energieproductie kunnen opvangen?

Plantaardige biomassa

Plantaardige oliën,  suiker, cellulose: Allemaal vormen van plantaardige biomassa die geschikt zijn voor de productie van transportbrandstoffen (diesel, ethanol, methanol, butanol). In onderstaand filmpje van Ballast Nedam wordt uitleg gegeven over deze verschillende soorten biomassa en hun voor- en nadelen.

Opslag van energie

Aan bijna alles wat tegenwoordig wordt verkocht zit een stekker. Gemiddeld verbruiken we 3.480 kWh per huishouden (2010). Ondanks energiezuiniger apparaten zal de verwachte groei van het elektrisiche autopark de komende jaren zorgen voor een verdere stijging van de vraag naar elektriciteit.
De zon schijnt niet altijd, en ook wind is er niet altijd, dus het aanbod van elektriciteit uit zon en wind is niet constant. Ook de vraag naar elektriciteit is niet constant. Soms is er een overschot, soms is er een tekort. Dat kan maar in beperkte mate worden opgevangen door het inzetten van andere energiebronnen, die wel altijd beschikbaar zijn. Bovendien kunnen bestaande distributienetwerken door zo'n schommelend aanbod van elektriciteit overbelast raken.

Met het oog op grootschalige toepassing van elektriciteitsopwekking met behulp van zonnecellen en windmolens wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van efficiënte en goedkopen accu's, waarmee de schommelingen in vraag en aanbod kunnen worden opgevangen. In onderstaand filmpje vertelt Donald Sadoway van het Massachusetts Institute of Technologie over goedkope accu's op basis van vloeibare metalen.

 

Slimme apparaten en netwerken

Een andere manier om met een wisselend energie-aanbod om te gaan is het bouwen van slimme apparaten en netwerken (smart grids). Dankzij moderne ICT en slimme meters is het in principe mogelijk om apparaten op afstand te laten starten, afhankelijk van het aanbod van en de vraag naar energie. Daarnaast is het mogelijk om de accu's van elektrische auto's ook te gebruiken als opslagmedium voor energie. Ook Biosolar cell-technieken kunnen worden ingezet voor 'peak shaving': het omzetten van tijdelijk overtollige elektriciteit in een brandstof die je kunt opslaan.

Doorzoek de website